Hjem

Digital humaniora lab

Illustrasjon av to hoder

Digital humaniora lab (DH-lab) tilbyr et fysisk og digitalt møtested for forskere, undervisere og studenter fra ulike fagdisipliner, der de kan lære, diskutere, utvikle og bruke ulike digitale verktøy og metoder.

I laben gis tilgang til, samt opplæring og veiledning i bruk av, ulike digitale verktøy og metoder. 

Labens ressurser omfatter en infrastruktur med et sett metoder og tilnærminger som kan brukes i humanistisk forskning og undervisning eller forskning med et tverrfaglig perspektiv. Infrastrukturen omfatter i tillegg tilgang til både fysiske og digitale samlinger av ulik art som Universitetsbiblioteket forvalter.

stor fancy spisesal

Å delta på Digital Humanities Summer School på Oxford

Hver sommer kan man bo en uke på college i Oxford og lære om digital humaniora. Magnus Knustad forteller om sin opplevelse på Digital Humanities Summer School på Oxford.