Hjem

Digital humaniora lab

Hovedinnhold

Illustrasjon av to hoder

Digital humaniora lab (DH-lab) tilbyr et fysisk og digitalt møtested for forskere, undervisere og studenter fra ulike fagdisipliner, der de kan lære, diskutere, utvikle og bruke ulike digitale verktøy og metoder.

Labens ressurser omfatter en infrastruktur med et sett metoder og tilnærminger som kan brukes i humanistisk forskning og undervisning eller forskning med et tverrfaglig perspektiv. Infrastrukturen omfatter i tillegg tilgang til både fysiske og digitale samlinger av ulik art som Universitetsbiblioteket forvalter.

Visjonen er at laben skal tilby tilgang til, samt opplæring og veiledning i bruk av, ulike digitale verktøy og metoder. 

stor fancy spisesal

Å delta på Digital Humanities Summer School på Oxford

Hver sommer kan man bo en uke på college i Oxford og lære om digital humaniora. Magnus Knustad forteller om sin opplevelse på Digital Humanities Summer School på Oxford.

Forskningsinfrastruktur
Alois Pichler

Infrastrukturmidler til Wittgensteinarkivet

Wittgensteinarkivet (WAB) er tildelt 1 670 000 NOK til kvalitetssikring og oppdatering av verdens forskningsinfrastruktur for Wittgensteins Nachlass.