Hjem
Nettverk for digital humaniora ved UiB
Digital humaniora

Forskningsetikk og bruk av data fra sosiale medier, ved Charles Ess

Hvordan forske på data fra sosiale medier på en etisk måte? DH-nettverket inviterer til presentasjon av Association of Internet Researchers nye etiske rammeverk, etterfulgt av diskusjonsgrupper hvor du kan få tilbakemeldinger på ditt eget forskningsprosjekt.

Girl leaning against a tree, looking at her phone.
Hvor går grensene for etisk god praksis når vi forsker på menneskers bruk av sosiale medier? Hva slags data er det greit å bruke, og hva må vi ta hensyn til?
Foto:
Colourbox

Innhold

[Mer info kommer!]

Dette arrangementet har to deler:

12:15-13:30: Lunsjforedrag: Charles Ess presenterer Association of Internet Researchers sine nye retningslinjer for forskningsetikk ved bruk av internettdata, og en representant fra NSD forteller om NSDs rolle og retningslinjer derfra. 

13:30-16:00: Workshop ledet av Charles Ess hvor forskere kan diskutere og få tilbakemelding på forskningsetiske spørsmål i tilknytning til sine egne forskningsprosjekter. Deltagere skal sende inn korte prosjektbeskrivelser på forhånd.

Charles Ess er filosof og professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, og har ledet og vært involvert i Association of Internet Researchers sitt arbeid med forskningsetikk for internettstudier siden tidlig på 2000-tallet. AoIR har utarbeidet en serie med etiske anbefalinger og verktøy for forskere, og en nyrevidert versjon kommer høsten 2019. Ess vil presentere arbeidet hittil, og ber også om innspill fra UiB-forskere.

Ess er også forfatter av boken Digital Media Ethics, som er kjent for digital kultur-studenter og andre som fast pensum på 100-nivå, og en lang rekke artikler og bøker, som ofte tar opp etiske spørsmål ved digital teknologi og internett.