Hjem
Nettverk for digital humaniora ved UiB
Gjesteforedrag og workshop

Hvordan forske på algoritmer når du ikke er programmerer?

Samfunn, medier og kultur påvirkes mer og mer av algoritmer som anbefaler YouTube-videoer, sorterer bilder på Instagram og vurderer risiko for kriminelle handlinger. Taina Bucher og Ysabel Gerrard holder foredrag om hvordan de har forsket på algoritmer fra samfunnsvitenskapelig og humanistisk ståsted. Etterpå inviterer vi til workshop.

Photograph of a spiderweb connected to twigs.
Foto:
Colourbox

Innhold

Workshopen er et samarbeid mellom Forskningsgruppen for mediebruk og publikumsstudier og Nettverk for digital humaniora ved UiB

Mer informasjon kommer.