Hjem
Nettverk for digital humaniora ved UiB
Digital Humaniora på biblioteket

Digital Humaniora på biblioteket

DH-nettverkets første lunsjmøte i 2020 handler om hva Universitetsbiblioteket kan bidra med for digital humaniora-forskere ved UiB.

Babels bibliotek - bøker
Digital Humaniora på biblioteket
Foto/ill.:
(C) Marianne Gunderson

Universitetsbiblioteket tilbyr en rekke tjenester for humanioraforskere som bruker digitale verktøy, databaser og arkiv. Nå skal det bli en økt satsning på digital humaniora, og det er planer om å lage en digital humaniora lab. På dette møtet får vi både høre om noe av det universitetsbiblioteket tilbyr i dag, og vi diskuterer hva vi ønsker å ha i framtiden. 

Program

 • Introduksjon: Hva kan UB bidra med?  Ingrid Cutler
 • Eksempler fra det vi gjør i dag
 • Veien videre:
  • Innspill til behov til tjenester fra gruppen
  • DigHumLab
  • Design Thinking som metode for utvikling av tjenester

Eksempler

 • Språksamlingene, Stadnamn og GIS, Peder Gammeltoft
 • ​Digitale fulltekstarkiv, Øyvind Liland Gjesdal
 • Git, Ahl Vegard Nilsen
 • Kurs og verktøy innen digital humaniora for klassiske fag, Pål Steiner
 • Nettverksanalyse, Susanne Mikki