Hjem
Digital Lab
Digital lab

DH-prosjekt

Universitetsbiblioteket er partner i flere prosjekt og prosjektsøknader, der laben er pekt på som en aktør og koordineringspunkt. Prosjektene har samarbeidspartnere både ved UiB og eksterne institusjoner. I tillegg pågår det flere DH-prosjekt som UiB er involvert i som prosjekteiere eller som deltakende aktør.

Hovedinnhold

Ta gjerne kontakt med koordinator for D-laben, hvis du kjenner til et DH-prosjekt som kan tilføres i oversikten på denne siden.

Clarino+

Prosjektet CLARINO+ hadde oppstart i mars 2020 og bygger videre på CLARINO-prosjektet som ble ferdigstilt i 2017. CLARINO har betydning for forskning, utvikling og undervisning innenfor humaniora og andre fagfelt som studerer språklig kildemateriale, språkstrukturer eller språkprosesser. Clarino+ har som mål å oppgradere den nasjonale infrastrukturen CLARINO og gjøre eksisterende og fremtidige språkressurser lettere tilgjengelig for forskere i hele Europa.

Prosjektet finansieres av Forskningsrådet og koordineres av professor i lingvistikk ved institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Koenraad De Smedt.

Clarino

St. Birgitta av Sverige

"Re-assessing St. Birgitta of Sweden and her Revelations in Medieval England: Circulation and Influence, 1380-1530 (ReVISION)" er et forskningsprosjekt på St. Birgitta av Sverige og hennes åpenbaringer i det latinske Revelationes i middelalderens England. Forståelsen av Birgittas påvirkning i England er fremdeles noe ukjent, ettersom de fleste av hennes engelske tekster ikke har blitt redigert. Hennes innflytelse på litteratur og religion er også et uutforsket felt, og i dette prosjektet utføres en omfattende studie av Birgitta og hvilken sirkulasjon og innflytelse hennes åpenbaringer hadde i middelalderens England. Studien skal presenteres i form av en nettside med ulike ressurser sommeren 2020.

Prosjektet er støttet av Unge forskertalenter fra Norges forskningsråd og ledes av førsteamanuensis i engelsk litteratur ved Institutt for fremmedspråk, Laura Saetveit Miles.

Re-VISION

SAMLA

Prosjektet «SAMLA: National Infrastructure for Cultural History and Tradition Archives» digitaliserer og tilgjengeliggjør arkivmaterialet i tre sentrale norske tradisjonsarkiver: Norsk Folkeminnesamling ved Universitetet i Oslo, Norsk etnologisk gransking ved Stiftelsen Norsk Folkemuseum og Etnofolkloristisk arkiv ved Universitetet i Bergen. Arkivene inneholder et rikt kulturhistorisk materiale som gjøres tilgjengelig på nettsiden samla.no som ett felles digitalarkiv åpent tilgjengelig for forskere, studenter, kulturarvsektoren, næringsliv og allmennhet. SAMLA legger til rette for å søke i sagn og folketro på tvers av nordeuropeiske land og språk. Ressursen muliggjøre dermed analyser i form av både lokalhistoriske og kulturhistoriske nærstudier og transnasjonale stordataanalyser.

Den tekniske infrastrukturen blir utviklet og vedlikeholdt av Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Bergen. SAMLA-prosjektet finansieres av Forskningsrådet.

SAMLA