Hjem
Digital Lab

Internasjonale workshopper innen digital humaniora metoder

Hvis du ønsker å lære om spesifikke metoder eller om kritiske tilnærminger til digital humaniora så bør du virdere å delta på en av de internasjonale sommerskolene og workshopper som allerede er godt etablert. Her er noen av dem som vi kan anbefale.