Hjem
Digital Lab

Rådgivningsgruppe for DH-nettverket

Hovedinnhold

Rådgivningsgruppen for DH-nettverket støtter Digital lab ved å komme med input i planlegging av aktiviteter innen digital humaniora.

Medlemmene i denne gruppen har ulike disiplinære bakgrunner som sikrer at emnene for kommende workshopper, kurs og seminarer er og forblir relevante for medlemmene i nettverket (behov for opplæring i spesifikke digitale verktøy og databaser; diskusjoner av spesifikke problemer angående analyse av forskningsdata; statistikk, visualiseringsmetoder osv.).

Hvis du ønsker å være med i rådgivningsgruppen, kan du kontakte koordinator for D-lab.