Hjem
Digital Lab
Kurs

Menota - database og tekstkoding

Hovedinnhold

Menota bevarer, formidler og publiserer middelaldertekster i digital form. Arkivet omfatter tekster på de nordiske folkespråkene og på latin. 

 

Kurset gir en introduksjon til hvordan databasen Menota er bygget opp, hvordan XML-filene er strukturert, og hvordan vi kan bruke ny teknologi for å enklere og fortere transkribere middelaldertekster. Det vil også gis en demonstrasjon av transkripsjons- og annotasjonsverktøy MenotaBlitz.

Vi skal først se på de generelle funksjonene og søkemulighetene i databasen. Deltakerne vil også bli kjent med XML-headeren og Menota håndbok. Deretter arbeider vi i plenum med en eksempeltranskripsjon/-annotasjon. For den siste delen skal vi bruke MenotaBlitz (språkspesifikk for norrønt).

Etter fullført kurs har studenter oversikt over innhold i databasen Menota samt ressursene knyttet til arkivet og kan navigere gjennom tekstarkivet. Studenter kan også lese og bruke enkel XML-koding og vil være i stand til å transkribere og annotere midderlaldertekster ved å bruke MenotaBlitz. Kompetansen som blir formidlet på dette kurset kan brukes til videre transkripsjonsarbeid for middelaldertekster.

 

Målgruppe: 
Studenter i norrøn filologi og latin og andre interesserte.

Forkunnskaper: 
Det er en fordel å ha noe kunnskap til norrøn og/eller latinsk manuskripttekst. Eksempelmaterialet for demonstrasjonen av MenotaBlitz blir i hovedsak norrønt.

Kursspråk:
Norsk

Varighet:
2 timer inkl. øvelser 

Antall plasser: 
20 (ubegrenset)