Hjem
Digital Lab
Digital lab

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen for Digital lab har medlemmer med ulik bakgrunn, men samme visjon.

Hovedinnhold

Emma Josefin Ölander Aadland er koordinator for Digital lab. Hun har sin bakgrunn i nordisk, journalistikk og pedagogikk, og er opptatt av å finne møtepunkt mellom fagdisipliner samt å utforske tverrfaglige tilnærminger til bibliotekets fysiske og digitale samlinger i Digital labens aktiviteter. Videre interesserer hun seg for tjenesteutvikling, brukerinvolvering og tilgjengeliggjøring gjennom digital infrastruktur.

Nils Kristian Eikeland har bakgrunn som fotojournalist og faglig ansvarlig/data wrangler for historiske billedsamlinger, men arbeider nå mer med fysiske forhold for historisk samlingsmateriale. Opptatt av effektiv tilgjengeliggjøring av slikt materiale og tilrettelegging for crowdsourcing.

Marta Eide er faglig leder for forskningsstøtte ved Universitetsbiblioteket (UB). Hun har bakgrunn fra forskning innen molekylærbiologi og miljøtoksikologi fra UiB, for deretter å gå over i en mer forskningsadministrativ stilling som seniorrådgiver i Senter for Digitalt Liv Norge. Som del av seksjonen for utdannings- og forskningsstøtte ved UB har hun nå særlig ansvar for utvikling, drift og profilering av forskningsstøttetjenester som er tilgjengelig fra biblioteket, inkludert opplæring i verktøy og metoder.

Henrik Askjer jobber som systemutvikler tilknyttet språksamlingene. Han har bakgrunn fra informatikk og historie, og har tidligere jobbet som oppdragshistoriker. Han har stor interesse for hvordan programmering kan være en nyttig ferdighet innenfor humaniora, da særlig når det gjelder prosessering av store tekstmengder og geografiske data.

Gry Ane Vikanes Lavik er Cand. Philol. i filosofi og koordinerer innføringen av et digitalt bibliotek for læringsressurser, DLR,  ved UiB. Hun har lang erfaring med digital deling og åpen tilgang. Hun jobber med tjenesteutvikling og Design Thinking som kursholder, fasilitator og researcher, ved Universitetsbiblioteket og på oppdrag for UiB Tjenesteutvikling, i ulike miljøer ved UiB.