Hjem
Digital Lab
D-Lab

Utviklingsgruppe

Utviklingsgruppe for D-lab har ulik bakgrunn men samme vision.

Hovedinnhold

Juliane Tiemann har bakgrunn i nordisk, teoretisk og historisk lingvistikk, og skrev en avhandling innen norrøn filologi/lingvistikk. Ved siden av en lidenskap for språk er hun særlig opptatt av tilgjengeliggjøring av samlingsmateriale, overføring av fysisk kildemateriale i digitale løsninger, og brukerinnvolvering i sammenheng med utvikling av kurs og verktøy. 

Jenny Ostrop jobber med forskningsstøtte for åpen vitenskap og er del av bibliotekets forskningsdatateam. Underviser Software Carpentry og synes at grunnleggende programmerings-ferdigheter kan fremme både gjenbruk av forskningsdata og god datahåndteringspraksis som legger til rette for datadeling. Har bakgrunn som forsker innen celle- og molekylærbiologi og er begeistret for data-visualisering. 

Nils Kristian Eikeland har bakgrunn som fotojournalist og faglig ansvarlig/data wrangler for historiske billedsamlinger, arbeider nå mer med fysiske forhold for historisk samlingsmateriale. Opptatt av effektiv tilgjengeliggjøring av slikt materiale og tilrettelegging for crowdsourcing.