Hjem
Digital Lab
D-Lab

Nettverk

Nettverk- og ressursgruppe

Hovedinnhold

D-lab tilknytter seg personelle ressurser både fra Universitetsbiblioteket og fagmiljøene som kan bidra med teksnisk og faglig kompetanse.

Innen humaniora koordinerer laben nettverket for digital humaniora