Hjem
Digital Lab
Digital lab

Korpus-verksted del 2

Går du med planer om å skrive en oppgave eller avhandling og ønsker å vite mer om hvilke muligheter og data som finnes i ulike korpusverktøy? Da er dette workshopen for deg!

Lyspære og bokstaver med tekst workshop
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I denne workshopen får du en introduksjon til flere korpusverktøy og ressurser ved Språksamlingene og språkdatainfrastrukturen Clarino. Du blir vist muligheter for datautvinning som egner seg for forskning og oppgaveskriving og får utføre egne søk under veiledning.

Innhold

I første del av hver workshop gis en generell innføring i de ulike ressursene med noen eksempel på søk. Den andre delen vil være praktisk og eksperimentell, og gir deltakerne mulighet til selv å utføre søk under veiledning.  

Workshop del 1 torsdag 10.11 kl. 12.30-16.00: 

Korpuskel, ASK-korpus, talekorpus

Workshop del 2 torsdag 17.11 kl. 12.30-16.00: 

Toponymi, Norsk ordbok, ordbøkene (norsk ordbank) 

Læringsmål 

Etter fullført workshop har deltakere fått en oversikt over ulike språkdataressurser og en praktisk innføring i å utvinne data fra disse ressursene. 

Målgruppe 

Masterstudenter i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag + andre interesserte 

Praktisk informasjon 

Workshopen er todelt, og det er mulig å delta på enten den ene eller begge workshopene. Se lenke til påmelding i boksen til høyre.

Deltakere må ha egen pc til disposisjon under workshopen. Vi oppfordrer til å ta med eget datasett, da vi kan tilby veiledning i deponering av datasett i egnet datalager i Clarino Bergen Centre Repository

Deltakerbevis tildeles etter fullført workshop.