Hjem
Digital Lab
Digital lab

Innføringskurs til LaTeX

Har du fått magesår pga. Microsoft Word, f.eks. fordi utskriften ikke var identisk med det på skjermen? Eller er du rett og slett glad i vakker typografi? I begge tilfeller er dette kurset for deg!

Tre hender som holder i ulike verktøy
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Kurset er praksisorientert, og det settes av god tid til å jobbe med LaTeX. Kursdeltakere oppfordres å ta med en gammel bacheloroppgave e.l. som kan «oversettes».

Kurset holdes på engelsk.

Kursinnhold:

Dag 1–3 (22.,23., og 26. september kl. 9.00-13.00)

  • Historien og filosofien til LaTeX
  • «Mitt første LaTeX-dokument»
  • Strukturering av et LaTeX-dokument (kapitler, seksjoner, tittelside, innholdsfortegnelse osv.)
  • Lister, grafikker og bilder, tabeller, fotnoter…
  • Bibliografier og litteraturforvaltning i LaTeX
  • Kryssreferanser
  • LaTeX-pakker

Dag 4 (27. september kl. 9.00-13.00)

Innhold i siste kursdag tilpasses avhengig av deltakernes interesser og fagfelt (f.eks. for lingvister kan det være aktuelt se på hvordan man lager glosser, feature structures, syntakstrær osv.).

Forberedelse:

LaTeX kan kjøres på alle kjente operativsystemer:

- Hvis du har Linux trenger du ikke gjøre noen installasjon i forkant av kurset

- Hvis du har en Mac må du installere MacTeX.

- Hvis du har en Windows-maskin anbefales MiKTeX.

- Alternativt kan du bruke Overleaf, som er LaTeX i skyen. Det medfører at du ikke må installere LaTeX lokalt på din maskin, men også at du vil bli avhengig av Internett-tilgang for å kunne jobbe. 

Gi gjerne beskjed til kursholder, Bernhard D. Ruef på e-post, hvis du ikke klarer installasjonen selv, så vil han organisere et felles installasjonsmøte før kurset begynner.

Om kursholder

Bernhard D. Ruef har en Ph.D. i kjemi (nærmere bestemt massespektrometri, med masse programmering og statistikk) men jobbet aldri som kjemiker, derimot i mange IT-relaterte jobber (programvareutvikling, lære, management, consulting).

Fra 1991 til 1994 bodde han i Norge og jobbet først på Tollpost Globe (nå PostNord) og etterpå som førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde.

Fra 1998 til 2005 studerte han på nytt: (data)lingvistikk, norrøn og gammelengelsk/mellomengelsk.

Siden 2011 jobber han ved Swiss Law Sources Foundation, som er en forskningsinstitusjon som lager digitale edisjoner av rettskilder.

Med LaTeX har han jobbet med siden 2002.