Hjem
Digital Lab
Digital lab

Å betjene dem alle: universell utforming for forskningsinfrastrukturer

Er du forsker eller utvikler som designer, lager eller fører tilsyn med utvikling av nettsider for forskningsinfrastrukturer eller -verktøy? I denne workshopen får du grunnleggende kunnskap om hva universell utforming er, hvilke anbefalinger og standarder som skal følges, og hvordan man tester nettsteder for å gjøre dem mer tilgjengelige.

Symboler for netttilgjengelighet
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Kurset holdes digitalt i Zoom (zoom-lenke sendes ut til påmeldte deltakere i forkant av kurset).

Beskrivelse

Nettsteder utviklet for forskningsprosjekter har ofte en bestemt brukergruppe i tankene, som studenter eller forskere. De er i mange henseender sett på som en svært dyktig gruppe, og tilgjengelighetsspørsmål er derfor ikke alltid høyeste prioritet.

Forskere og studenter har imidlertid som alle andre behov for å ha brukervennlige verktøy, og for noen er det viktig å ta hensyn til disse problemstillingene for å kunne delta i det akademiske livet. Tilgjengelighet er også viktig når det gjelder forskningsartikler. Et enkelt tilfelle er behovet for å gjøre grafikk forståelig.

Krav til universell utforming av nettsider har vært forskriftsfestet i Norge siden 2014, sist revidert 1. februar 2022 med ett års implementeringstid. Forordningen viser til EUs Web Accessibility Directive (WAD) og standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), en ISO-standard. Det er tilsvarende lovgivning innenfor EU.

Innhold

09:00-09:10 Velkommen

09:10-09:50 Introduksjon til universell utforming av nettsteder

09:50-10:00 Pause

10:00-10:20 Introduksjon til verktøy og teknikker for testing

10:20-10:50 Praktisk utprøving av verktøy for testing

10:50-11:00 Pause

11:00-11:45 Diskusjon: eksempel, utfordringer og løsninger

11:45-12:00 Oppsummering