Hjem
Digital Lab
Sommerskole

Collaborative Software Development School

Er du stipendiat eller en yngre forsker som ønsker å bruke digitale metoder, men ikke er sikker på hvordan du skal komme i gang? Denne sommerskolen gir deg en unik mulighet til å lære om ulike tilnærminger og praksiser innen programvareutvikling i forskningssammenheng, i en tverrfaglig setting med mange praktiske øvelser.

Deltakere som jobber under sommerskolen
Foto/ill.:
UB/Svein Arne Selvik

Hovedinnhold

Beskrivelse

Hva skjer når du har lært den grunnleggende syntaksen i ett programmeringsspråk eller to, og har skrevet noen små programmer for deg selv? Når et prosjekt vokser til en viss størrelse, tar faktorer utover den umiddelbare programmeringsoppgaven mer og mer tid, og de sosiale aspektene ved programvareutvikling blir viktigere.

Målet med sommerskolen er å gi en introduksjon til temaer som går utover den innledende kunnskapen om å lese og skrive kode. Hvordan designer du programmer som er modulære og gjenbrukbare av andre? Hvordan kan biblioteker på forskjellige språk brukes sammen? Hvilke verktøy kan hjelpe med å dokumentere og teste koder? Hvordan administrere gruppeprosjekter med flere forfattere og flere brukere?

Sommerskolen består av en blanding mellom forelesninger og praktiske økter, der deltakerne jobber i grupper med å designe og skrive et nytt prosjekt fra bunnen av.

Temaer

  • Å utvikle effektive samarbeid 
  • Verktøy for versjonskontroll; sykluser for utgivelse
  • Nyttig dokumentasjon for ulike målgrupper; brukerinteraksjoner 
  • Testing og feilsøking; kontinuerlig integrasjon 
  • Profilering og optimalisering 
  • Å mikse programmeringsspråk 
  • Opphavsrett og lisensiering  

Forkunnskaper

Programmeringsspråket for eksemplene vil være Python. Deltakere med lite tidligere erfaring med programmering bes melde sin interesse for et frivillig digitalt forkurs i Python (via Zoom) ved påmelding til sommerskolen (mer informasjon om forkurset kommer). Deltakere med tilknytning til Universitetet i Bergen kan alternativt ta emnet DIGI111 Algoritmer og programmering for en introduksjon til Python eller delta på vårt Software Carpentry kurs i april. Deltakere med annen programmeringsspråklig bakgrunn er også hjertelig velkommen, og vil kunne ha like mye nytte av sommerskolen.

Læringsutbytte

Etter å deltatt på sommerskolen vil du være i stand til å identifisere utfordringer knyttet til utvikling av programvare i en gruppe. Du vil kunne bruke verktøy og teknikker for å gjøre denne prosessen enklere. Den tverrfaglige tilnærmingen vil også trene presentasjons- og kommunikasjonsevnene dine, og fremme samarbeid på tvers av fagdisipliner.

Praktisk informasjon

Sommerskolen er et samarbeid mellom Digital Lab ved Universitetetsbiblioteket, fagmiljøet for Digital kultur og Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen. Sommerskolen støttes med eksterne finansielle midler fra Digitalt Liv Norges forskerskole. Medlemmer av Digitalt Liv Norge har mulighet å søke om reisestipend for deltakelse på sommerskolen (kontakt koordinator for Digital lab hvis dette er aktuelt for deg).

Deltakerne forventes å delta alle 10 dager. Undervisning foregår mellom cirka kl. 9-16 alle dager utenom første og siste dag. I andre uken av sommerskolen jobber deltakerne i grupper med et prosjekt som skal presenteres den siste dagen.

Det er gratis å delta på sommerskolen, men ved sen ikke-medisinsk avbestilling forbeholder vi oss retten til å fakturere deg 2500 NOK for lunsj og tilhørende kostnader som vi må forhåndsbestille.

Merk at det er et begrenset antall plasser på sommerskolen (ca. 25 deltakere). Påmeldte deltakere som har fått plass på sommerskolen får beskjed om dette senest i mai 2024.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med koordinator for Digital lab, hvis du spørsmål om sommerskolen.