Hjem
DIGSSCORE
Tysdagslunsj

DIGSSCORE webinar: Sveinung Arnesen og Mikael Johannesson

Hovedinnhold

Sveinung Arnesen, Forskar I på NORCE, og Mikael Johannesson, Forskar på NORCE, vil halde ein presentasjonen på rundt 20 minutt. Deretter blir det høve til å stille spørsmål og kome med kommentarar. 

Demokratiske algoritmer: Hvordan oppnå legitimitet og rettferdighet i automatiserte beslutningsprosesser i offentlig forvaltning

Følg denne lenka til Zoom.

Abstrakt:

Den pågående automatiseringen av beslutningsprosesser i offentlig forvaltning representerer en omveltning innenfor byråkratisk myndighetsutøvelse. Tilgang på store mengder relevant digital data og økende muligheter for å behandle informasjonen gjør at oppgaver som tidligere måtte behandles manuelt kan overlates til hel- eller halvautomatiserte prosesser med vesentlig redusert menneskelig inngripen. På den ene siden gir denne utviklingen store effektiviseringsmuligheter og potensial for offentlige besparelser. På den andre siden er ivaretakelsen av forvaltningens legitimitet i befolkningen et risikoaspekt i denne utviklingen. Vi presenterer data samlet inn i Norsk medborgerpanel som tar et demokratiperspektiv på om, og i så fall hvordan, oppfattelsen av NAV som institusjon blant innbyggere i Norge påvirkes av en overgang til økt grad av automatisert saksbehandling.