Hjem
DIGSSCORE
Arrangement

Bybanekaos og parlamentarisme: Statsvitenskapelige perspektiver på den politiske krisen i Bergen

En fagsamtale med professorene Anne Lise Fimreite og Jacob Aars ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Anne Lise og Jacob
Foto/ill.:
Ingrid Kvåle Faleide/DIGSSCORE

Hovedinnhold

Den pågående politiske krisen i Bergen reiser viktige statsvitenskapelige spørsmål og har utløst et behov for statsvitenskapelig kunnskap i den offentlige debatten. Universitetet i Bergen har et av Norges fremste fagmiljøer på kommunal politikk og styresett. Mandag kl. 10:30-11:30 inviterer dette miljøet til et webinar hvor professorene Anne Lise Fimreite og Jacob Aars deler faglige perspektiver og innsikter som kan være nyttige i dagens situasjon.

Vi spør: Hva er spesielt med den politiske situasjonen Bergen er i nå? Hvorfor har den oppstått? Finnes det relevante erfaringer fra andre steder i Norge, eller fra andre sammenlignbare land? Hvor spesielt er det at det er få formelle regler å forholde seg til og hva betyr det for Bergen kommunes politiske krise? Hvilke veier ser dere ut av krisen? 

En eventuell endring av styreform – fra parlamentarisme til formannskapsmodell – kan ikke skje før tidligst etter neste lokalvalg og dette er dermed ikke en kortsiktig løsning på den pågående krisen. Likevel er diskusjonen om vi ville unngått denne situasjonen vi er i nå om Bergen var styrt etter formannskapsmodellen faglig interessant. Hvilke hensyn er slik dere ser det mest relevante med tanke på å besvare dette spørsmålet?

Fagsamtalen blir styrt av Morten Myksvoll, kommentator i BT. Du kan følge arrangementet via denne Zoom-linken. Dersom du blir bedt om å oppgi passord er det: nJC5nzg9

Men det er ein grunn til at universitetet held seg med eit samfunnsvitskapleg fakultet òg. Jussen har ikkje svar på alt.

- Morten Myksvoll, Bergens Tidende 02.12.2021