Hjem
DIGSSCORE

Runde 19: Norsk medborgerpanel

Nyttig informasjon om runde 19: Feltperioder, kodebøker og siteringsinformasjon

Hovedinnhold

Feltperiode: 2. november - 27. november, 2020

Kodebøker for runde 19:
Norsk (original)
Engelsk (oversatt)

Metoderapport for runde 19:
Engelsk

Data:
Data er offentlig tilgjengelig for bruk til forskning og undervisning
For vanlige data, last ned fra Sikt (tilgjengelig på både norsk og engelsk)
For paneldata (longitudinelle data), tekstdata eller andre spesifikke behov, kontakt DIGSSCORE på digsscore@uib.no
- Data kan da bli gjort tilgjengelig i SAFE, UiB sitt system for trygg lagring og datahåndtering

I runde 19 var deler av data med i den koordinerte undersøkelsen KODEM_DEMO. Du kan lese mer om det her. Ta kontakt om du er interessert i disse dataene.

Inkluder alltid følgende (eller lignende):

"Dette paperet bruker data fra Norsk medborgerpanel runde 19 (Ivarsflaten et al., 2023). Norsk medborgerpanel ble finansiert av Universitetet i Bergen (UiB) og Trond Mohn Stiftelse (TMS). Datainnsamling ble koordinert av UiB, implementert av Ideas2Evidence, og distribuert av Sikt og UiB."

Referanse til metoderapport:

Skjervheim, Ø., Høgestøl, A., Bjørnebekk, O., Eikrem, A. & Wettergreen, J. (2020). Norwegian Citizen Panel methodology report, wave 19 [Produsert av Ideas2Evidence].

Referanse til data:

Om data er lastet ned fra Sikt (NSD):
Ivarsflaten, E., Dahlberg, S., Løvseth, E., Bye, H., Bjånesøy, L., Böhm, G., Doran, R., Elgesem, D., Gregersen, T., Fimreite, A., Schakel, A., Nordø, Å., Peters, Y., Sætrevik, B., Karlsen, R., Bergh, J., Trondal, J., Bach, T., Faleide, I. & Dahl, S. (2023) Norsk medborgerpanel runde 19 (november 2020) [Datasett], v102. Data tilgjengelig fra Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. https://doi.org/10.18712/NSD-NSD2940-V5

Om data er distribuert av DIGSSCORE:
Ivarsflaten, E., Dahlberg, S., Løvseth, E., Bye, H., Bjånesøy, L., Böhm, G., Doran, R., Elgesem, D., Gregersen, T., Fimreite, A., Schakel, A., Nordø, Å., Peters, Y., Sætrevik, B., Karlsen, R., Bergh, J., Trondal, J., Bach, T., Faleide, I. & Dahl, S. (2023) Norsk medborgerpanel runde 19 (november 2020) [Datasett], v102. Data tilgjengelig fra DIGSSCORE, UiB.

Om du har brukt data fra runde 19 som en del av KODEM_DEMO-studie:
Ivarsflaten, E., Dahlberg, S., Løvseth, E., Bye, H., Bjånesøy, L., Böhm, G., Doran, R., Elgesem, D., Gregersen, T., Fimreite, A., Schakel, A., Nordø, Å., Peters, Y., Sætrevik, B., Karlsen, R., Bergh, J., Trondal, J., Bach, T., Faleide, I. & Dahl, S. (2023) Norsk medborgerpanel runde 19 (november 2020) [Datasett], v102. Data tilgjengelig fra DIGSSCORE, UiB. Koordinert innsamling: KODEM_DEMO.

 

Info om referansene:

  • Alle forfatternavn fra kodeboken er opplistet, med unntak av produsentene
  • Det første oppførte året er året fra kodeboken, altså året til den versjonen av kodeboken du bruker
  • Versjon, "v102", er versjonen som står i kodeboken til datasettet du brukte
  • Det andre tidspunktet, "måned år", er feltperioden for runden
  • Husk å sjekke år, versjon og DOI mot datasettet du bruker (du finner dette i kodeboken og på Sikt sine nettsider)
  • Om du ønsker å sitere kodebøkene, bruk samme oppsett som for datasettet, men med [Kodebok] heller enn [Datasett]