Hjem
DIGSSCORE

Fast track 1: Norsk medborgerpanel

Nyttig informasjon om Fast track 1: Feltperioder, kodebøker og siteringsinformasjon

Hovedinnhold

Feltperiode: 20. mars - 29. mars 2020

Denne undersøkelsen ble sendt ut som en “Fast Track”-undersøkelse i forbindelse med første fase av koronapandemien i Norge, vår 2020. Av denne grunn er både innholdet i undersøkelsen og gjennomføringsfasen noe forskjellig fra ordinære runder av Norsk medborgerpanel.

Kodebøker for Fast track 1:
Norsk (original)
Engelsk (oversatt)

Metoderapport for Fast track 1:
Engelsk

I metoderapporten står det blant annet om vekting. I 2023 har vi hatt en gjennomgang av vektene og anbefaler nå vekt4 (Weight4). Denne kommer i alle datasett, men er ikke reflektert i metoderapporten enda. Du kan lese mer om den nye vekten her.

Data:
Data er offentlig tilgjengelig for bruk til forskning og undervisning
For vanlige data, last ned fra Sikt (tilgjengelig på både norsk og engelsk) 
For å få tilgang til data (tilgjengelig på både norsk og engelsk), kontakt DIGSSCORE på digsscore@uib.no.
- Data kan da bli gjort tilgjengelig i SAFE, UiB sitt system for trygg lagring og datahåndtering.

Inkluder alltid det følgende (eller lignende):

"Dette paperet bruker data fra Norsk medborgerpanel Fast track 1 (Ivarsflaten, Eidheim og Løvseth, 2023). Norsk medborgerpanel ble finansiert av Universitetet i Bergen (UiB) og Trond Mohn Stiftelse (TMS). Datainnsamling ble koordinert av UiB, implementert av Ideas2Evidence, og distribuert av Sikt og UiB."

Referanse til metoderapport:

Skjervheim, Ø., Høgestøl, A., Bjørnebekk, O. & Eikrem, A. (2020). Norwegian Citizen Panel methodology report, Covid-19 Fast track 1 [Produsert av Ideas2Evidence].

Referanse til data:

Om data er lastet ned fra Sikt (NSD):
Ivarsflaten, E., Eidheim, M. & Løvseth, E. (2023) Norsk medborgerpanel, Fast track 1, Covid-19 (mars 2020) [Datasett], v101. Data tilgjengelig fra Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. https://doi.org/10.18712/NSD-NSD3055-V1

Om data er distribuert av DIGSSCORE:
Ivarsflaten, E., Eidheim, M. & Løvseth, E. (2023) Norsk medborgerpanel, Fast track 1, Covid-19 (mars 2020) [Datasett], v101. Data tilgjengelig fra DIGSSCORE, UiB.

 

Info om referansene:

  • Alle forfatternavn fra kodeboken er opplistet, med unntak av produsentene
  • Det første oppførte året er året fra kodeboken, året til den versjonen av kodeboken du bruker
  • Versjon "v101" er versjonen som står i kodeboken du brukte (i november 2023 var v101 den nyeste for Covid-19 Fast Track 1)
  • Det andre tidspunktet, "mars 2020", er feltperioden for runden.
  • Husk å sjekke år, versjon og DOI mot datasettet du bruker (du finner dette i kodeboken og på Sikt sine nettsider)
  • Om du ønsker å sitere kodebøkene, bruk samme oppsett som for datasettet, men med [Kodebok] heller enn [Datasett]