Hjem
DIGSSCORE
Nyhet

Skrivestipend for doktorgradssøknad ved DIGSSCORE

DIGSSCORE tilbyr i sommer muligheten til å motta et skrivestipend for mulige søkere til PhD som ønsker å forberede sitt forskningsdesign. Fristen for å søke er 28. Juni.

Stockphoto, Colorbox
Foto/ill.:
Colorbox

Hovedinnhold

I august skal DIGSSCORE lyse ut ei stipendiatstilling i statsvitskap. Dette vert ei utlysning der du fritt kan velje mellom tema, men du må nyttegjere deg av infrastrukturen DIGSSCORE på eit vis. Det kan vere Norsk medborgerpanel, Norsk forvaltningspanel, Norsk representantpanel eller Medborgerlaben. Du kan lese meir om DIGSSCORE her: https://www.uib.no/en/digsscore

 

Med dette lyser me ut eit skrivestipend på 5000,-  for nokre kandidatar som vil søkje doktorgradsstipend på DIGSSCORE. For å bli vurdert for skrivestipend ønskjer me at du sender ein kort søknad til oss seinast 28. juni. Denne må innehalde karakterutskrift, opptil ei side om planar for doktorgradssøknad, litt om kva masteroppgåva di handla om og kven som var rettleiar på denne.

 

Stipendet blir utbetalt når PhD-søknaden er levert.

Søknad sendast til digsscore@uib.no