Hjem
DIGSSCORE
Medborgernotat

Økt støtte til EU-medlemskap og NATO-tilstedeværelse i Øst-Europa

I Norsk medborgerpanel har det blitt stilt spørsmål om EU-medlemsskap og tilstedeværelse av NATO i Øst Europa både før og etter Russlands invasjon av Ukraina. I dette korte Medborgernotatet har Endre Tvinnereim ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen studert disse dataene, og viser forskjellen før og etter den russiske invasjonen.

Hovedinnhold

Russlands uprovoserte og ulovlige invasjon av Ukraina i februar 2022 har sendt sjokkbølger gjennom Europa og verden, og ført til økt utenriks- og forsvarspolitisk debatt. I dette notatet sammenligner vi hva folk bosatt i Norge har ment om norsk medlemskap i EU og om NATOs rolle i Øst-Europa, før og etter invasjonen.

Dataene kommer fra spørsmål stilt i Norsk Medborgerpanel (NMP). NMP er en internettbasert undersøkelse om nordmenns holdninger til viktige samfunnstema. Panelet drives av samfunnsforskere ved Universitetet i Bergen og NORCE, og er et non-profit prosjekt utelukkende benyttet til forskningsformål. Deltakerne representerer et tverrsnitt av den norske befolkningen, som noen ganger i året inviteres til å si sin mening i viktige spørsmål om norsk samfunn og politikk.

For å lese hele notatet, last det ned her.

Figur om haldning til norsk EU-medlemskap
Foto/ill.:
DIGSSCORE
Figur om haldning til NATO i Aust-Europa
Foto/ill.:
DIGSSCORE
Dokumenter