Hjem
DIGSSCORE

Runde 25: Norsk medborgerpanel

Nyttig informasjon om runde 25: Feltperiode, kodebøker og siteringsinformasjon

Hovedinnhold

Feltperiode: 31. oktober - 28. november 2022

Kodebøker for runde 25:
Norsk (original)
Engelsk (oversatt)

Metoderapport for runde 25:
Engelsk

I metoderapporten står det blant annet om vekting. I 2023 har vi hatt en gjennomgang av vektene og anbefaler nå vekt4 (Weight4). Denne kommer i alle datasett, men er ikke reflektert i metoderapporten enda. Du kan lese mer om den nye vekten her.

Data:
Data er offentlig tilgjengelig for bruk til forskning og undervisning.
For vanlige data, last ned fra Sikt (tilgjengelig på både norsk og engelsk).
For paneldata (longitudinelle data), tekstdata eller andre spesifikke behov, kontakt DIGSSCORE på digsscore@uib.no.
- Data kan da bli gjort tilgjengelig i SAFE, UiB sitt system for trygg lagring og datahåndtering.

Inkluder alltid følgende (eller lignende):

"Dette paperet bruker data fra Norsk medborgerpanel runde 25 (Ivarsflaten et al., 2023). Norsk medborgerpanel ble finansiert av Universitetet i Bergen (UiB). Datainnsamling ble koordinert av UiB, implementert av Ideas2Evidence, og distribuert av Sikt og UiB."

Referanse til metoderapport:

Skjervheim, Ø., Bjørnebekk, O., Wettergreen, J. & Grendal, O. (2022). Norwegian Citizen Panel methodology report, wave 25 [Produsert av Ideas2Evidence].

Referanse til data:

Om data er lastet ned fra Sikt (NSD):
Ivarsflaten, E., Dahlberg, S., Storelv, S., Løvseth, E., Bjånesøy, L., Bye, H., Böhm, G., Fimreite, A., Gregersen, T., Knudsen, E., Nordø, Å., Schakel, A., & Tvinnereim, E. (2023) Norsk medborgerpanel runde 25 (oktober - november 2022) [Datasett], v102. Data tilgjengelig fra Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. https://doi.org/10.18712/NSD-NSD3113-V4 

Om data er distribuert av DIGSSCORE:

Ivarsflaten, E., Dahlberg, S., Storelv, S., Løvseth, E., Bjånesøy, L., Bye, H., Böhm, G., Fimreite, A., Gregersen, T., Knudsen, E., Nordø, Å., Schakel, A., & Tvinnereim, E. (2023) Norsk medborgerpanel runde 25 (oktober - november 2022) [Datasett], v102. Data tilgjengelig fra DIGSSCORE, UiB.

 

Info om referansene:

  • Alle forfatternavn fra kodeboken er opplistet, med unntak av produsentene
  • Det første oppførte året er året fra kodeboken, altså året til den versjonen av kodeboken du bruker
  • Versjon, "v102", er versjonen som står i kodeboken til datasettet du brukte
  • Det andre tidspunktet, "måned år", er feltperioden for runden
  • Husk å sjekke år, versjon og DOI mot datasettet du bruker (du finner dette i kodeboken og på Sikt sine nettsider)
  • Om du ønsker å sitere kodebøkene, bruk samme oppsett som for datasettet, men med [Kodebok] heller enn [Datasett]