Hjem
DIGSSCORE
Surveyvekter

Notat om vekting og ny vekt i Norsk medborgerpanel

Norsk medborgerpanel bruker vekter for å gjøre opp for kjente skjevheter i panelet. Vi har i 2023 gjennomgått vektene, og introdusert en ny vekt, vekt4, som vi anbefaler alle brukere av Norsk medborgerpanel å bruke i sine analyser.

Hovedinnhold

I Norsk medborgerpanel trekker vi respondenter tilfeldig fra Folkeregisteret, og deltakerne blir invitert til å delta via brev og SMS. For å oppmuntre til deltakelse, trekker vi hver runde vinnere av reisegavekort. Dette tilfeldige utvalget bidrar til god representativitet, men det oppstår likevel skjevheter – særlig over tid. Vi anbefaler derfor å bruke vekter. Disse vektene skal bøte på de kjente skjevhetene sammenlignet med den faktiske befolkningen knyttet til utdanning, kjønn, alder og region. I 2023 har vi oppdatert vektene våre, og alle datasett tilbake i tid har fått en ny vekt, som heter vekt4 (Weight4). Det er denne vekten vi nå anbefaler å bruke i analysene. Den blir tilgjengelig i alle datasett etter hvert, også i datasett utlevert fra Sikt/Surveybanken.

Tidliger har vektene hett vekt1 og vekt2. Disse vil fortsatt være tilgjengelige i datasettene fra runde 1 til runde 27, i tillegg til vekt4. I noen runder kan man også finne vekt3 og vekt5, da dette også var vekter vi testet. Fra runde 28 og framover er bare vekt4 tilgjengelig. Dette virker å være en godt fungerende vekt.

Vekt4 blir kalkulert slik:

  • Vektene er cellevekter, og blir kalkulert på bakgrunn av alder (18-29 år, 30-59 år, 60+), kjønn (mann/kvinne), utdanning (lav (grunnskole eller vgs)/høy (høyskole eller universitet)), og geografi (regioner). Populasjonsbeskrivelse blir hentet fra Microdata. Dette er som før i vekt2, men vekt4 har deler utdanningsvariabelen i to heller enn i tre.
  • Variabelen er «cappet» (fått terskelverdi), for å ikke gi vekter på sterkere enn 5 og svakere enn 0,2. Dette er nytt i vekt4, og er for å unngå at enkeltdeltakere skal gjøre for store utslag i analyser. 
  • Vektene blir kalkulert med å bruke hele datasettet, slik at N = respondenter i datasettet, også etter vekting. Dette kan føre til at vektene er mindre presise for noen undergrupper, om de av ulike grunner ikke er helt tilfeldig fordelt (det vil oftest ikke være aktuelt). Om det skulle være nødvendig kan man kalkulere sine egne vekter ved å bruke Weight4_stratapop. Dette er som før i vekt2. Weight4_stratapop vil være tilgjengelig i datasett fra runde 28, vi vil kanskje også legge denne til bakover i tid, hvis vi ser det er behov for det.
  • Et fåtall respondenter har ikke oppgitt utdanning (f.eks. 116 stk i runde 26). Derfor beregnes det også en vekt med tilsvarende demografiske variabler, men uten utdanning. Respondenter som mangler utdanning blir tildelt denne vekten. Dette er som før i vekt2.

Siden dette er nytt, setter vi pris på tilbakemeldinger om noe skulle virke rart med vektene.

Obs! Selv om de nye kodebøkene nå inkluderer vekt4, inneholder de fortsatt en gammel tekst om at vekt2 er anbefalt. Dette er ikke lenger riktig, da vi nå anbefaler vekt4. Teksten skal endres ved anledning. Nye metoderapporter som dokumenterer endringen, kommer også senere.