Hjem
DIGSSCORE

Runde 28: Norsk medborgerpanel

Nyttig informasjon om runde 28: Feltperiode, kodebøker og siteringsinformasjon

Hovedinnhold

Feltperiode: 23. oktober - 12. november 2023

Kodebøker for runde 28:
Norsk (original) 
Engelsk (oversatt)

Metoderapport for runde 28:
Engelsk

Data:
Data er offentlig tilgjengelig for bruk til forskning og undervisning.
For paneldata (longitudinelle data), tekstdata eller andre spesifikke behov, kontakt DIGSSCORE på digsscore@uib.no.
- Data kan da bli gjort tilgjengelig i SAFE, UiB sitt system for trygg lagring og datahåndtering.
Det vil snart være mulig å laste ned data fra Sikt sine nettsider.

Inkluder alltid følgende (eller lignende):

"Dette paperet bruker data fra Norsk medborgerpanel runde 28 (Ivarsflaten et al., 2023). Norsk medborgerpanel ble finansiert av Universitetet i Bergen (UiB). Datainnsamling ble koordinert av UiB, implementert av Ideas2Evidence, og distribuert av Sikt og UiB."

Referanse til metoderapport:
Skjervheim, Ø., Bjørnebekk, O., Wettergreen, J., Grendal, O., & Stokke, G. (2023). Norwegian Citizen Panel methodology report, wave 28 [Produsert av Ideas2Evidence].

Referanse til data:
Om data er distribuert av DIGSSCORE:
Ivarsflaten, E., Dahlberg, S., Storelv, S., Løvseth, E., Auerbach, K., Bjånesøy, L., Broderstad, T. S., Bye, H., Böhm, G., Gregersen, T., Knudsen, E., Nordø, Å., Schakel, A., & Tvinnereim, E. (2023) Norsk medborgerpanel runde 28 (juni 2023) [Datasett], v104. Data tilgjengelig fra DIGSSCORE, UiB.

Info om referansene:

  • Alle forfatternavn fra kodeboken er opplistet, med unntak av produsentene
  • Det første oppførte året er året fra kodeboken, altså året til den versjonen av kodeboken du bruker
  • Versjon, "v104", er versjonen som står i kodeboken til datasettet du brukte
  • Det andre tidspunktet, "måned år", er feltperioden for runden
  • Husk å sjekke år, versjon og DOI mot datasettet du bruker (du finner dette i kodeboken og på Sikt sine nettsider)
  • Om du ønsker å sitere kodebøkene, bruk samme oppsett som for datasettet, men med [Kodebok] heller enn [Datasett]