Hjem
DIGSSCORE
Norsk representantpanel

Data og dokumentasjon: NRP

Data fra Norsk representantpanel er tilgjengelig for bruk i forskning og utdanning, etter søknad til DIGSSCORE og gjennom SAFE, Sikker Adgang til Forskningsdata og E-infrastruktur ved UiB. Når data blir brukt i publikasjoner og rapporter, må panelet bli referert til.

Hovedinnhold

Ved rekruttering til panelet ønsker vi alle valgte representanter i Norge, fra bydelsstyrer til Storting og Sameting. Kommunestyrerepresentanter er hovedtyngden i panelet. Vi inviterer per post og epost. Panelet består for tiden av omtrent 2500 aktive deltakere.

Etter hver runde blir det produsert et datasett, en kodebok og en metoderapport med informasjon om deltakelse, representativitet, tidsbruk og mer. Du kan finne informasjonen du trenger om ulike runder av Norsk representantpanel ved å klikke på de aktuelle lenkene under, for den runden du er interessert i.

For å bruke data fra NRP må du søke til digsscore@uib.no. Data kan bli tilgjengeliggjort gjennom SAFE. Data blir aggregert på nøkkelindikatorer, så deltakerene i panelet ikke er identifiserbare.

Notat om etikk og databehandling (på engelsk).

 

Data og bruksvilkår (engelsk, norsk er under konstruksjon)

Wave 1: 15 March 2018 - 19 April 2018

Wave 2: 16 January 2019 - 17 February 2019

Wave 3: 11 February 2020 - 11 May 2020

Wave 4: 2 November 2020 - 27 November 2020

Wave 5: 27 January 2021 - 7 March 2021

Wave 6: 16 August 2021 - 8 September 2021

Wave 7: 27 January 2022 - 1 March 2022

Wave 8: 1 November 2022 - 5 December 2022

Wave 9: 16 February 2023 - 27 March 2023

Wave 10: 27 February 2024 - still in the field