Hjem
DigUiB
Digital eksamen

Nytt fast eksamenslokale

I dag fylte studenter fra UiB for første gang helt nye eksamenslokaler i Solheimsgaten. Et fast lokale for skoleeksamen skal bidra til å sikre gode arbeidsforhold for studentene og vil effektivisere arbeidet med planlegging og gjennomføring av eksamen ved UiB.

Bilde fra utemiljø utenfor nytt eksamenslokale på Danmarksplass, med skilt med teksten EKSAMEN i rødt.
Foto/ill.:
Magnus Svendsen Nerheim / UIB

Hovedinnhold

Ved UiB gjennomføres det ca. 23 000 skoleeksamener pr semester. Å finne gode lokaler som ivaretar både studentenes og administrasjonens behov, har ikke alltid vært like enkelt. Da UiB begynte innføringen av digital skoleeksamen fra våren 2015, stilte dette dessuten krav til strøm og godt trådløst nett i lokalene som skal brukes. I vår begynte derfor arbeidet med å finne et eksternt lokale for eksamensgjennomføringen. 

Arbeidet har vært et samarbeid mellom Studieadministrativ avdeling, Eiendomsavdelingen, IT-avdelingen og DigUiB, som gjennom en anbudsprosess så på flere aktuelle lokaler. Valget falt til slutt på C.G. Riebers eiendom i Solheimsgaten, der UiB nå skal leie tre etasjer i søndre del av bygget. Til sammen gir det rom for ca 300 eksamenskandidater. 

- Bygget ligger sentralt til i forhold til transport, både med buss og bybane, og vil også være i gangavstand for mange studenter. Dette var ett av våre viktigste kriterier. Det er nyoppusset, med godt med lys og luft, og er nå spesielt tilrettelagt for våre digitale skoleeksamener med strøm til alle pulter og godt og sikkert trådløst nett, sier direktør for Studieadministrativ avdeling Christen Soleim. 

- Å ha et såpass stort og tilrettelagt lokale vil også gjøre vår jobb med å planlegge for eksamensgjennomføringen langt lettere. Det medfører også langt mindre logistikk i eksamensperioden, når vi ikke må flytte like mye mellom ulike andre lokaler. De senere årene har vi også beslaglagt en del lesesaler i eksamensperioden, noe som ikke er ønskelig verken for studentene eller oss.