Hjem
DigUiB
UiB læringslab i MCB

UiB læringslab

Gjennom utstrakt samarbeid og tverrfaglig kompetanse på pedagogikk og teknologi skal UiB læringslab være en drivende kraft i utviklingen av digital undervisning, vurdering og formidling ved UiB.

Hovedinnhold

UiB læringslab ble etablert i Media City Bergen (MCB) høsten 2017.

UiB læringslab rommer videreføringen av DiguiB-programmet og arbeider definerte prosjekter og leveranser knyttet til utvikling av undervisning, vurdering og formidling i perioden 2018-2021.

I UiB læringslab møter du også et tverrfaglig team som i samarbeid med fagmiljøene driver utviklingsarbeid knyttet til undervisning, vurdering og formidling. 

Fasiliteter

UiB læringslab har studio for både lyd og video, redigeringsrom, fleksible  undervisnings- og møtelokaler, samt kontorplasser. Ansatte ved UiB kan låne lokalene til arbeid knyttet til utvikling av undervisningen, og be om støttetjenester fra UiB læringslab.  Les mer om medieproduksjoner og andre verktøy og tjenester eller bestill våre tjenester her. 

Hvem møter jeg i laben?

I dag er laben sammensatt av personer med produksjonsfaglig kompetanse fra Kommunikasjonsavdelingen, universitetspedagoger, gruppen for læringsstøtte fra Studieadministrativ avdeling som blant annet jobber med utvikling av studieprogrammer og emner og i tillegg har ansvaret for Mitt UiB, og personer som arbeider med utvikling av UiBs portefølje på etter- og videreutdanning.

UiB læringslab ble etablert som en del av UiBs digitaliseringsprogram DigUiB (2014-17), og rommer i perioden 2018-21 UiBs videre satsing på digitalisering av undervisning, vurdering og formidling.