Hjem
UiB læringslab
Digitale læringsverktøy

Opptak av forelesning - videonotat

Et videonotat er et råopptak av undervisning gitt i undervisningsrom på campus og samler lyd, video og bilder fra prosjektor i en og samme visning. Fra høsten 2020 er tjenesten utvidet med strømming som tilleggstjeneste.

Skjermdump av et videonotat. Powerpoint til venstre, opptak av forelesningssal til høyre. Studenten kan selv velge om hun vil se begge skjermene eller bare en av dem, og kan zoome inn på detaljer.
Skjermdump av et videonotat. Powerpoint til høyre, opptak av forelesningssal til venstre. Studenten kan selv velge om hun vil se begge skjermene, eller bare en av dem.

Hovedinnhold

En rekke undervisningsrom på UiB har fastmontert opptaksutstyr der opptak med eller uten strømming kan bestilles og automatisk settes i gang i aktuelt tidsrom. Tjenesten er integrert i Mitt UiB og knyttes til et emne som har booket undervisning i et av de utvalgte rommene gjennom timeplanleggingssystemet (TP).

Totalt er 100 undervisningsrom utstyrt med videonotat/strømmetjeneste fra høsten 2022. 

Slik går du fram 

Bestilling
For å bestille et opptak med eller uten strømming går du til et emne i Mitt UiB som har timeplanlagt undervisning i et rom med videonotatutstyr. I menyen til venstre finner du lenken "Videonotat". Dersom du er foreleser i emnet kommer du til en planleggingsside der du kan legge inn eller fjerne opptak som foregår i rom med videonotatutstyr. Du har to bestillingsvalg: Ta opp eller Ta opp og strøm.

Noen ganger har forelesere bestilt rom med Videonotat for opptak av forelesning uten studenter tilstede. Hvis man skjuler disse forelesningene i TP for å unngå oppslag i timeplan og at studentene derfor møter opp, vil man ikke få opp mulighet til å bestille videnotat i Mitt UiB. En måte å ordne dette på er å bestille Videonotat  i Mitt UiB før man krysser av for skjuling i TP. Eventuelt, når emnet allerede er skjult,  å fjerne skjulingen midlertidig til man får bestilt opptak/strømming i MittUiB . Da vil selvsagt studentene kunne se oppslaget i timeplanen, men bare i et kort tidsrom fram til skjuling blir aktivert.

Under opptaket
Opptakene forhåndsprogrammeres etter bestilling slik at alt går automatisk. Opptakene følger emnekalenderen, og starter 1 minutt etter forelesningen begynner og slutter når forelesningen er over. Det samme gjelder live strømming, dersom dette er bestilt.

NB! Foreleser må bruke mikrofon i rommet, ellers vil opptaket mangle lyd. Vi anbefaler bøylemikrofon da det gir best lyd. Dersom det ikke er lydanlegg i rommet er det mikrofon i rommet som tar opp lyd. Dersom foreleser ønsker å være med i kamerautsnittet, må han eller hun stille seg foran tavlene i rommet. Kameraet er fastmontert i én posisjon og vil ikke følge bevegelser eller zoome inn og ut. Studentene kan zoome inn i bildet under avspilling.

Smittevern ved bruk av teknisk utstyr i undervisningssituasjoner
Bedriftshelsetjenesten ved UiB har utarbeidet en tiltaksliste, bl.a. ved mikrofonbruk, for undervisere og studenter i undervisningsrom.

Tilgjengeliggjøring av opptaket og strømmen
Studentene trykker på "Videonotat" i venstremenyen i et emne i Mitt UiB for å se strømming og opptak for det aktuelle emnet.
Dersom du ønsker kan du distribuere en lenke til siden der undervisningen strømmes, som hentes ved å trykke på lenkeikonet. Underviser kan se det samme ved å trykke "Se videoene" i på planleggingssiden. Dersom foreleser vil "avpublisere" en video etter opptak (om man f.eks. bare vil strømme), kan det gjøres fra planleggingssiden. 

Strømming
Strømming er en tilleggstjeneste som sørger for at undervisningen som tas opp også leveres direkte i sanntid til studenter/grupper av studenter som ikke kan være fysisk tilstede på campus. Opptaket som er bestilt og som starter automatisk, blir samtidig strømmet i sanntid.

Videonotat egner seg ikke til undervisning som krever interaksjon mellom studenter som sitter i rommet og de som sitter hjemme, da det er en liten forsinkelse på strømmen ut som gjør det svært vanskelig å kommunisere i sanntid. Dersom du ønsker å legge til rette for sanntids kommunikasjon i undervisningen digitalt, anbefaler vi å benytte Zoom.

Avlyst undervisning eller byttet rom
Hvis du avlyser undervisning eller flytter undervisningen til et annet rom, må opptak og strømming avbestilles i Mitt UiB. Evt. strømming i nytt rom kan bestilles dersom rommet støtter det. Avbestilling må gjøres før opprinnelig starttid for undervisningen. Kamera slår seg på automatisk i rom som har bestilt videonotat, og det kan være en risiko for at andre brukere av rommet blir tatt opp og strømmet uten at de er klar over det. Det kan være brudd på personvernet.

Avbestille opptak i Mitt UiB
Gå inn i Videonotatfanen på det respektive emnet og klikk "Slett" på de undervisningsøktene som ikke lenger ønskes tatt opp.

Hjelp og støtte
IT-assistentene ved fakultetene kan hjelpe med mikrofon og utstyr i rommet. For andre spørsmål kontakt UiB læringslab.

Personvernhensyn og informasjonsplikt ved digital undervisning

Som underviser har du informasjonsplikt overfor studentene dine for undervisning du tar opp og strømmer gjennom bruk av videonotattjenesten, se retningslinje for personvern ved digital undervisning, kap. 4.

Gjør studentene oppmerksom på følgende, gjerne på emnesiden på Mitt UiB:

Undervisningen i dette emnet vil bli strømmet og tatt opp. Opptakene vil være tilgjengelig for de som er medlemmer på emnet, dvs. studenter, undervisere og adminstrativt ansvarlige. De vil være tilgjengelig fram til alle eksamener i emnet er over.

Strømmingen og opptaket startes ett minutt etter at undervisningen ifølge timeplanen skal starte og pågår til undervisningen er slutt, inkludert pause. Du som er student, vil normalt ikke synes og høres på videoen, med mindre du beveger deg foran kameraet eller snakker nær mikrofonen. UiB vil innrede undervisningsrommene slik at risikoen for dette blir minst mulig.

NB: Ikke distribuer strømmingen/opptaket eller noen del av det til utenforstående. Det er brudd på åndsverkloven, og kan også være en krenkelse av andres personvern.

Dette avsnittet blir lenket til fra videonotatoversikten i Mitt UiB.

Rom hvor det pågår arbeid

Oversikten oppdateres fortløpende, etterhvert som rommene blir ferdigstilt. 

ByggRom  

Status

SV-byggetStort AudUstabilitet med hensyn på enkelte avbrutte opptak - Feilsøking pågår 
Allégaten 66Aud AKlart til bruk. Pga ukjent feil med  brudd på opptak av datamaskin har vi plassert 2 kamera inn i dette rommet som erstatning. Et på forelser og lerret, mens et kamera er satt på den ande tavlen i rommet istedefor opptak av prosjektor. 

Gjenbruk av gamle videonotat

Dersom du har behov for å gjenbruke alle videonotat fra hele emner kan du ta kontakt UiBs læringslab for veiledning og hjelp: Kontakt UiB læringslab