Hjem
UiB læringslab
Rettigheter og bruk

Opphavsrett og undervisning

Er du usikker på lover og regler om opphavsrett? Her finner du nyttig informasjon om bruk av bilder, bilder, lyd og film og annet matierale i undervisningen, både på campus og på nett.

Opphavsrett er en tidsbegrenset rett som opphavspersonen har til sine verk (forfattere, komponister, skapende kunstnere). Opphavsretten reguleres blant annet av åndsverkloven. Med introduksjonen av ny teknologi og digitale hjelpemidler til høyere utdanning følger en rekke problemstillinger knyttet til opphavsrett og personvern som det er viktig å være oppmerksom på. 

DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og undervisning, utarbeidet i et samarbeid mellom Diku og Utdanningsdirektoratet. 

Universitetet i Bergen har fastsatt en egen rettighetspolitikk om universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid.

Universitetet i Bergen har også egne avtaler som gir ansatte og studenter rett til å bruke materiale i forbindelse med undervisning. 

 

Norwaco-avtalen gir undervisningsstedet rett til å bruke TV-programmer i egen undervisningsvirksomhet. Avtalen omfatter alle NRKs TV- og radiokanaler, en rekke europeiske TV-kanaler samt de fleste norskproduserte spillefilmer.

Kopinor-avtalen gir studenter og ansatte rett til å ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier. Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra internett.