Hjem
DigUiB
Digital læringsplattform

Piloter klare for å ta i bruk ny læringsplattform

Høsten 2015 skal 11 emner være piloter for en ny læringsplattform ved UiB. Målet er å bygge en fleksibel og fremtidsrettet plattform som gir et godt digitalt rom for undervisere og studenter i deres undervisnings- og læringsprosesser.

Bøker som flyr mellom to laptopper
Foto/ill.:
Colourbox/UiB

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen vedtok våren 2015 å etablere Canvas som ny læringsplattform. Canvas ble opprinnelig utviklet som en ferdig software-pakke av det amerikanske selskapet Instructure. I 2011 gjorde selskapet kildekoden tilgjengelig som open source. Det er denne verjonen av Canvas UiB nå utvikler sin nye læringsplattform på.

I løpet av våren er det satt opp en løsning som skal kjøre som pilot høsten 2015. Samtidig har DigUiB vært i dialog med fakultetene om mulige pilotemner. De 11 emnene som nå er valgt, er spredt på 5 av 6 fakulteter ved UiB.  De emneansvarlige skal følges opp tett av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Studieadministrativ avdeling, IT-avdelingen, Universitetsbiblioteket og KARK-miljøet. I tillegg utvikler førsteamanuensis Robert Gray fra Program for universitetspedagogikk et kurs i bruk av Canvas.

De emneansvarlige for de 11 pilotemnene vil så langt det lar seg gjøre bruke den nye læringsplattformen som verktøy og formidlingskanal for både opplæring og oppfølging gjennom semesteret. Emnene vil også få tilbud om å kjøre digital eksamen, slik at man får prøvd ut en arbeidsflyt mellom en ny læringsplattform og løsningen for digital eksamen.

- Selv om ikke alle integrasjoner og funksjoner vil være på plass fra august, vil studenter og ansatte møte en fullverdig plattform, sier prosjektleder Karianne Omdahl. 

-Vi vil også bruke pilotemnenes erfaringer og tilbakemeldinger til å sette opp en mest mulig brukervennlig og relevant læringsplattform for UiB. Vi skal selvsagt også høre på både studenter og andre ansatte, etterhvert som den nye læringsplattformen blir tatt i bruk!

I løpet av høsten legges også planen for når resten av organisasjonen skal over på ny plattform. DigUiB har som målsetting at hele UiB skal ta i bruk den nye læringsplattformen i løpet av 2016. Paralellt vil  dagens løsning -  Mi Side -  fases ut.