Hjem
Opphavsrett i undervisning – ofte stilte spørsmål

Bruk av bilder i forelesning, seminarer, kursundervisning og eksamen

Hovedinnhold

 

 

Kan jeg vise andres bilder på forelesning og tilsvarende, for eksempel i en PowerPoint-presentasjon?

JA, Kopinoravtalen gir tillatelse til fremvisning av alle slags bilder på forelesning og tilsvarende, forutsatt at opphavsmannen til bildet, for eksempel fotografen, navngis. Dette gjelder uavhengig av hvor bildet er hentet fra – også bilder som er lastet ned fra Internett. Det er ingen forutsetning om at bildene må ha noen direkte tilknytning til innholdet i undervisningen, og man kan derfor også bruke rene illustrasjonsbilder. Det er riktignok visse begrensninger knyttet til fremvisning av personbilder (se neste punkt)  og til fremvisning av enkelte kunstverk, se http://www.bono.no/. 

-        

Tilbake til toppen

 

Kan jeg dele ut papirkopier som inneholder andres bilder i forbindelse med forelesning, seminarer og kursundervisning?

JA, Kopinoravtalen gir tillatelse til å fremstille eksemplarer av bilder og til å spre papirkopier av disse videre til studentene, forutsatt at opphavsmannen til bildet, for eksempel fotografen, navngis. Dette gjelder uavhengig av hvor bildet er hentet fra – også bilder som er lastet ned fra Internett. Det er riktignok visse begrensninger knyttet til fremvisning av personbilder  og til fremvisning av enkelte kunstverk .

Det er ingen forutsetning om at bildene må ha noen direkte tilknytning til innholdet i undervisningen, og man kan derfor også bruke rene illustrasjonsbilder.

 

Tilbake til toppen

 

 

Kan jeg vise personbilder på forelesning og tilsvarende, for eksempel i en PowerPoint-presentasjon?

Som utgangspunkt, NEI. Personbilder kan bare vises dersom avbildningen har en en aktuell og allmenn interesse, avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet eller bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse. Dette innebærer bilder av offentlige personer som hovedregel kan vises dersom de de opptrer i en form for offentlig funksjon. 

Privatpersoner vil derimot bare kunne avbildes der de opptrer i en form for offentlig situasjon som har en eller annen form for aktuell og allmenn interesse, for eksempel ved at en privatperson er avbildet i en offentlig sammenheng. Private bilder av privatpersoner vil derimot normalt sett ikke kunne brukes uten samtykke.

Ut over dette vil man kunne vise bilder av større ansamlinger av mennesker der avbildningen av den enkelte er helt underordnet.

 

Tilbake til toppen