Hjem
Opphavsrett i undervisning – ofte stilte spørsmål

Bruk av lydopptak i forelesning, seminarer, kursundervisning og eksamen

Hovedinnhold

 

 

Kan jeg spille av musikk eller lyd fra CD-plater eller andre fysiske medier jeg selv eller universitetet eier?

JA. Undervisningsunntaket i åvl. § 21 gir tillatelse til avspilling av lydopptak i undervisning. Det er imidlertid en forutsetning at avspillingen har en form for tilknytning til undervisningen. Bestemmelsen gir ikke tillatelse til avspilling av musikk uten slik tilknytning, for eksempel avspilling av «pausemusikk».

Tilbake til toppen

 

Kan jeg spille av musikk eller lyd fra digitale filer jeg selv har laget fra CD-plater eller andre fysiske medier?

NEI. Selv om undervisningsunntaket i åvl. § 21 gir tillatelse til avspilling av lydopptak i undervisning forutsetter dette at man har tilgang til et lovlig eksemplar. Det er tillatt å lage kopier av CD-plater og andre fysiske medier til privat bruk. Slike kopier kan imidlertid bare benyttes privat, og kan derfor ikke brukes til avspilling i undervisningssammenheng.

Tilbake til toppen

 

Kan jeg spille av musikk eller lyd fra filer jeg har lastet ned fra Internett?

Det avhenger av kilden for nedlastingen. Selv om undervisningsunntaket i åvl. § 21 gir tillatelse til avspilling av lydopptak i undervisning forutsetter dette at man har tilgang til et lovlig eksemplar 

Dersom kilden er en kommersiell tjeneste, for eksempel iTunes, vil lisensavtalen normalt gi tillatelse til å fremstille eksemplarer av det som lastes ned. Opptaket kan da lovlig spilles av i undervisningssammenheng. Det er imidlertid en forutsetning at avspillingen har en form for tilknytning til undervisningen. Bestemmelsen gir ikke tillatelse til avspilling av musikk uten slik tilknytning, for eksempel avspilling av «pausemusikk».

Dersom kilden er en annen lovlig kilde som ikke gir noen ytterligere lisens har man derimot lov til å fremstille eksemplarer til privat bruk. Slike eksemplarer kan imidlertid ikke brukes til avspilling i undervisning.

Dersom kilden heller ikke er lovlig, vil nedlastingen i seg selv innebære et opphavsrettsinngrep. Slike kopier kan naturlig nok heller ikke brukes til avspilling i undervisning.

 

Tilbake til toppen

 

Kan jeg strømme musikk eller lyd som ligger åpent tilgjengelig på Internett?

I utgangspunktet, JA. Kommersielle tjenester som YouTube kan imidlertid ha vilkår som begrenser dem til privat bruk. Avspilling i undervisningen vil da være i strid med slike lisensavtaler. I slike tilfeller er man avhengig av at rettighetshaver har gitt ytterligere tillatelse til bruk, typisk gjennom en Creative Commons-lisens.

Tilbake til toppen

 

Kan jeg strømme musikk fra Spotify, Apple Music og tilsvarende betalte strømmetjenster i undervisningen?

I praksis, NEI. Selv om slik avspilling i seg selv i utgangspunktet er tillatt, vil kommersielle strømmetjenester som Spotify og Apple Music i praksis ha vilkår som begrenser dem til privat bruk. Avspilling i undervisningen vil da være i strid med slike lisensavtaler.

Tilbake til toppen

 

Kan jeg spille «pausemusikk» for studentene i pauser i forelesning og annen undervisning?

NEI, ikke uten tillatelse fra rettighetshaver. Avspilling av musikk som ikke har direkte tilknytning til undervisningen omfattes ikke av fremføringsunntaket i åvl. § 21.

 

Tilbake til toppen