Hjem
Opphavsrett i undervisning – ofte stilte spørsmål

Bruk av filmopptak i forelesning, seminarer, kursundervisning og eksamen

Hovedinnhold

 

 

Kan jeg vise film direkte i undervisningen fra en DVD eller lignende fysisk medium som jeg selv eller universitetet disponerer?

NEI, ikke uten tillatelse fra rettighetshaver. Slikt samtykke kan foreligge for eksemplarer av DVDer, BluRay og lignende fysiske medier som er solgt spesielt for bruk i undervisning. Ut over dette kan det siteres fra film i samsvar med god skikk.


Utdypning:
Fremvisning av film i undervisning på universitetet vil i de aller fleste tilfeller anses som offentlig fremføring etter åvl. § 2 tredje ledd bokstav c. Åvl. § 21 gir riktignok tillatelse til fremføring i undervisning, men denne gjelder etter § 21 tredje ledd ikke for fremføring av film. Dette innebærer at fremvisning av film i undervisning som den store hovedregelen, krever samtykke fra rettighetshaver.

Det forekommer riktignok undervisningsformer hvor mindre kursgrupper møtes relativt ofte gjennom et helt studieår, for eksempel i spesialiserte profesjonsutdanninger som medisin. Slike grupper kan etter omstendighetene anses som en privat krets, hvor samtykke fra rettighetshaver ikke er nødvendig 

 

Tilbake til toppen

 

Kan jeg strømme film direkte fra YouTube og lignende strømmetjenester direkte i undervisningen?

Nei, ikke uten tillatelse fra rettighetshaver. Slikt samtykke kan for eksempel foreligge i form av åpne lisenser (eks. Creative Commons), samtykke direkte fra rettighetshaver og i svært begrenset grad i form av et stilltiende samtykke. Ut over dette kan det bare siteres fra film i samsvar med god skikk etter åvl. § 22.

 

Utdypning:
Fremvisning av film i undervisning på universitetet vil i de aller fleste tilfeller anses som offentlig fremføring etter åvl. § 2 tredje ledd bokstav c. Åvl. § 21 gir riktignok tillatelse til fremføring i undervisning, men denne gjelder etter § 21 tredje ledd ikke for fremføring av film. Dette innebærer at fremvisning av film i undervisning som den store hovedregelen, krever samtykke fra rettighetshaver.

Et slikt samtykke kan fremkomme på flere forskjellige måter: I form av en tillatelse i brukervilkårene, i form av en åpen lisens som gir ytterligere tillatelser, i form av et stilltiende samtykke eller i form av et konkret samtykke fra rettighetshaver som har gjort filmen tilgjengelig. En grunnforutsetning for at et slikt samtykke skal kunne legges til grunn er at den som har lagt ut filmen har rettigheter til denne, enten som opprinnelig rettighetshaver eller etter avtale med rettighets¬haver. En god del materiale er lagt ut på YouTube og lignende tjenester uten rettighets¬havers samtykke. Typiske eksempler på slikt materiale er spille¬filmer og TV-serier eller klipp fra slike. Andre eksempler er opptak gjort av den som har lastet opp filmen, men hvor det også er brukt materiale andre har rettigheter til, for eksempel populærmusikk. [Mer om hvordan man fastlegger om materiale er gjort tilgjengelig med samtykke]

YouTubes brukervilkår punkt 5.1 bokstav l gir brukere av tjenesten tillatelse til strømming fra tjenesten. Denne strømmingen er imidlertid begrenset til «privat, ikke-kommersiell bruk». Tjenester som Vimeo har brukervilkår med tilsvarende begrensninger. Bruk i undervisning på universitetet må i utgangspunktet anses som «ikke kommersiell» bruk.  Bruk i forelesning og kursundervisning der et større antall studenter er tilstede kan derimot vanskelig anses som «privat», selv om begrepet forstås i sin videste betydning. Dette gjør at det må anses som tvilsomt om YouTubes bruker¬vilkår gir tillatelse til fremvisning i undervisnings-sammenheng.

Det forekommer riktignok undervisningsformer hvor mindre kursgrupper møtes relativt ofte gjennom et helt studieår, for eksempel i spesialiserte profesjons-utdanninger som medisin. Slike grupper kan etter omstendighetene anses som en privat krets, hvor samtykke til strømming fra rettighetshaver ikke er nødvendig. 

Tilbake til toppen