Hjem
Opphavsrett i undervisning – ofte stilte spørsmål

Creative Commons og åpne lisenser

I enkelte tilfeller har rettighetshaver på eget initiativ gitt tillatelse til å utnytte rettighetsbeskyttet materiale under en såkalt åpen lisens, typisk en Creative Commons-lisens. Disse gir vide tillatelser til å utnytte det lisensierte materialet, både i opprinnelig og bearbeidet form. De tillatelsene som gis forutsetter imidlertid at man oppfyller visse vilkår. De seks CC-lisensene inneholder fire typevilkår som de forskjellige CC-lisensene benytter i ulike kombinasjoner:

Hovedinnhold

1.Krav om at rettighetshaver skal navngis når det lisensierte verket utnyttes. Dette vilkåret er felles for alle de seks CC-lisensene.

2.Kun ikke-kommersiell bruk. Dette vilkåret innebærer at det bare er gitt tillatelse til ikke-kommersiell bruk, mens lisenstaker selv har forbeholdt seg retten til å utnytte materialet kommersielt. Dette vilkåret finnes i tre av de seks CC-lisensene.

3.Forbud mot bearbeidelser. Dette vilkåret innebærer at lisenstaker bare gis tillatelse til å tilgjengeliggjøre det lisensierte materialet i opprinnelig form, men ikke tillatelse til å tilgjengeliggjøre bearbeidelser av det. Dette vilkåret finnes i to av de seks CC-lisensene.

4.Krav til at det lisensierte materialet skal deles på samme vilkår. Dette kravet til gjensidighet innebærer at dersom bearbeidelser av det lisensierte materialet gjøres tilgjengelig for allmennheten, må mottaker gis samme tillatelse til å utnytte bearbeidelsen som følger av den opprinnelige CC-lisensen. Dette vilkåret finnes i to av de seks CC-lisensene.

 

Dette gir grunnlag for seks lisenser, som består av ulike kombinasjoner av disse vilkårene:

 

1)Navngivelse (CC BY)

2)Navngivelse-Del på samme vilkår (CC BY-SA)

3)Navngivelse-Ingen bearbeidelse (CC BY-ND)

4)Navngivelse-Ikke-kommersiell (CC BY-NC)

5)Navngivelse-Ikke-kommersiell-Del på samme vilkår (CC BY-NC-SA)

6)Navngivelse-Ikke-kommersiell-Ingen bearbeidelse (CC BY NC-ND)

 

Les mer på www.creativecommons.no