Hjem
Opphavsrett i undervisning – ofte stilte spørsmål

Bruk av filmopptak på læringsplattformer og internett

Hovedinnhold

 

 

Kan jeg laste ned og legge ut filmopptak som andre har gjort tilgjengelig på Internett og laste det opp så opptaket ligger åpent tilgjengelig på nett?

NEI, opplasting av andres filmopptak innebærer tilgjengeliggjøring for allmennheten som forutsetter samtykke fra rettighetshaver. Dersom opptaket som lastes ned er gjort tilgjengelig uten rettighetshavers samtykke, vil selve nedlastingen også innebære en ulovlig eksemplarfremstilling. 

 

Tilbake til toppen

 

Kan jeg laste ned og legge ut filmopptak som andre har gjort tilgjengelig på Internett og laste det opp på en lukket læringsplattform?

NEI. Opplasting på en lukket læringsplattform innebærer også tilgjengeliggjøring for allmennheten som forutsetter samtykke fra rettighetshaver. Dersom opptaket som lastes ned er gjort tilgjengelig uten rettighetshavers samtykke, vil selve nedlastingen også innebære en ulovlig eksemplarfremstilling. 

Tilbake til toppen

 

 

Kan jeg lenke til andres filmopptak som ligger åpent tilgjengelig på internett?

JA, lenking til andres filmopptak er tillatt dersom teksten er lagt ut på Internett med forfatterens samtykke. Dette forutsetter at opptaket ligger åpent tilgjengelig. Lenkingen kan ikke omgå betalingsmurer eller tilsvarende tekniske sperrer. Det kreves ikke at det ligger noen adgangsbegrensning på siden som lenker, og denne kan derfor ligge åpent tilgjengelig på nettet.

Tilbake til toppen

 

 

Kan jeg også lenke til andres filmopptak gjennom hentelenker («embedding»)?

JA, forutsatt at opptaket er lagt ut på nett med rettighetshavers samtykke og lenkingen ikke omgår betalingsmur eller tilsvarende tekniske sperrer kan man også embedde bilder. Det kreves ikke at det ligger noen adgangsbegrensning på siden som lenker, og denne kan derfor ligge åpent tilgjengelig på nettet.

Tilbake til toppen