Hjem
DIMENSIONS
Vitenskapelig artikkel

Remodelling Criminal Insanity

Vi må utforske koblingen mellom utilregnelighet og psykiske sykdom, skriver Gröning, Haukvik, Morse og Radovic.

Illustration photo
NY ARTIKKEL: Gröning et al skriver om utilregnelighet i tidsskriftet International Journal of Law and Psychiatry.
Foto/ill.:
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Hovedinnhold

Psykisk sykdom er en av de største folkehelseutfordringene og også de som begår lovbrudd kan ha av alvorlige psykiske lidelser. Prinsippet om strafferettslig utilregnelighet handler om den tiltaltes manglende kapasitet for ansvarlige  handlinger, og leder til frifinnelse fra straffansvar og straff i de fleste land.

– Selv om prinsippet om at noen alvorlig syke lovbrytere ikke skal straffes finnes i de fleste rettssystemer, er kriteriene for strafferettslig utilregnelighet gjennomgående kontroversielle, forklarer professor Linda Gröning.

Den unike norske modellen

Gröning leder det store forskningsprosjektet DIMENSIONS. Prosjektet søker å utvikle den juridiske forståelsen av psykose og hvordan den er relatert til strafferettslig utilregnelighet.

Sammen med tre kolleger fra DIMENSIONS-prosjektet har Gröning nylig publisert en artikkel i International Journal of Law and Psychiatry. Artikkelen utforsker filosofiske, juridiske og medisinske premisser for utilregnelighetsmodellen i norsk rett.

– Utilregnelighetsregler er forskjellige mellom jurisdiksjoner. Norge er et særtilfelle, ettersom lovverket identifiserer utilregnelighet utelukkende med (tilstrekkelig alvorlig) psykisk sykdom. Hvorvidt den psykiske lidelsen har innvirket på utførelsen av den straffbare handlingen er ikke relevant, sier Gröning.

Lite studert innenfor rettsvitenskapen

Gröning, Haukvik, Morse og Radovic argumenterer for at den norske utilregnelighetsmodellen ikke er tilstrekkelig utforsket i samtidens forskningskontekst. .

I artikkelen ser de på denne modellen fra et tverrfaglig perspektiv og viser hvordan den kan utnyttes til å revurdere de sentrale premissene som er involvert i utilregnelighetsdebatten.

Hele artikkelen er tilgjengelig på: https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2022.101776