Hjem
DIPA

DIPA-seminaret

DIPA-gruppen har møter på torsdager fra 14.15 til 15.45.

Members of the DIPA group at research seminar.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

DIPA-gruppen arrangerer to typer seminarer. :

  • DIPA-internseminarer. Møter for forskere, stipendiater og masterstudenter ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap (seminarrom 112, Christiesgate 17). Her diskuteres relevante faglige temaer, og medlemmene presenterer pågående arbeider.
  • RDV-seminar. Seminarserien Rett, demokrati og velferd (RVD) er et samarbeid mellom Centre for Research on Discretion and Paternalism, Centre on Law & Social Transformation (Lawtransform) og forskningsgruppen Rett, demokrati og velferd ved HVL. Her inviteres gjesteforelesere til å holde foredrag, eller medlemmene presenterer ny forskning.

Programmet under er oppdatert per 13.08.2018. Endringer kunngjøres på MittUiB for medlemmer av DIPA-gruppen, og en oppdatert kalender finnes også her.

Seminar

Dato

Kl.

Innleder og tema

Sted

RDV

Torsdag 30. august

14:15-15:45

Katre Luhamaa & Marit Skivenes[i]

European Court of Human Rights’ view on nation states discretion

 

Seminarrom 112                   Christiesgate 17

 

DIPA

Torsdag 6. september

14:15-15:45

Oppstartseminar, DIPA

Seminarrom 112                     Christiesgate 17

 

RDV

Torsdag 13.september

14:15-15:45

Marianne Bahus[ii]

Et juridisk blikk på legers beslutningsprosesser i liv/død-avgjørelser

 

Møterom 624

Møllendalsv. 6

(6.etg.)

DIPA

Torsdag 20. september

14:15-15:45

Studentpresentasjoner av masterprosjekt

Seminarrom 112                     2. etg.  Christiesgate 17

 

RDV

Torsdag 27.september

14:15-15:45

Vibeke Erichsen[iii]

Borgerskap i lys av «barnets/personens beste» og «manglende beslutningskompetanse»

 

Seminarrom 112                     Christiesgate 17

DIPA

Torsdag 4. oktober

14:15-15:45

Litteraturgjennomgang
1. Pope (2005) “Montrous impersoantion: A critique of consent-based justification for hard paternalism.”

2. Pope (2004) “Counting the dragon's teeth and claws: the definition of hard paternalism”

 

Seminarrom 112                     Christiesgate 17

RDV

Torsdag 11. oktober

14:15-15:45

Sven Marius Urke[iv]

Domstolsadministrasjonen

 

Møterom 624

Møllendalsv. 6

(6.etg.)

DIPA

Torsdag 18. oktober

14:15-15:45

Studentpresentasjoner av masterprosjekt

Seminarrom 112                     Christiesgate 17

RDV

Torsdag  25.oktober

14:15-15:45

Einar Øverbye[v]

Is selectivism preferable to universalism in social and health policy?

 

Møterom 624

Møllendalsv. 6

(6.etg.)

DIPA

Torsdag 1. november

14:15-15:45

Litteraturgjennomgang

1. Feinberg (se etter artikkelen i paternalisme folder + kan også være i DIPA folder.)

2. Pope (2005) “Is public health paternalisme really never jusitfied? A respons to Joel Feinberg”

 

Seminarrom 112                     Christiesgate 17

RDV

Torsdag 8. november

14:15-15:45

Eirik Gundersen[vi]

Wrongness and Justifiability in Public Care

 

Seminarrom 112                     Christiesgate 17

DIPA

Torsdag 15. november

14:15-15:45

Studentpresentasjoner av masterprosjekt

Seminarrom 112                     Christiesgate 17

RDV

Torsdag 22.november

14:15-15:45

Anders Molander[vii]:
Title to be announced

Seminarrom 112                     Christiesgate 17

DIPA

Torsdag

14:15-15:45

Litteraturgjennomgang
1. Høybye-Mortensen (2013) “Decision-Making Tools and Their Influence on Caseworkers’ Room for Discretion”

2. *Kommer*

 

Seminarrom 112                     Christiesgate 17

RDV

Torsdag 6. desember

 

14:15-15:45

Maren Beate Holck Ekenes
Title to be announced

Møterom 624

Møllendalsv. 6

(6.etg.)

DIPA

Torsdag 13. desember

14:30-16.00

Juleavslutning for DIPA

Seminarrom 112                     Christiesgate 17

 

[i] Marit Skivenes is the director of Centre for Research on Discretion and Paternalism, and a professor in political science at UiB and professor II at HVL. Her research focus on discretionary decision-making, child welfare systems and children’s rights.

Katre Luhamaa is researcher at Center for Research on Discretion and Paternalism, and holds a Ph.D. in Law. Her research focuses on human rights, and in particular children’s rights.

[ii] Marianne Bahus er jurist og førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Marianne har skrevet PhD-avhandlingen: Beslutningsprosessen ved liv/død-avgjørelser: En empirisk studie av et utvalg av norske legers handlingsvalg ved beslutninger om livsforlengende behandling skal gis eller ikke gis til alvorlig syke dødende pasienter.

[iii] Vibeke Erichsen er professor emerita ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitet i Bergen. Hennes forskningsinteresser er politisk teori, begrepshistorie og profesjoner.

[iv] Sven Marius Urke er direktør for Domstolsadministrasjonen.

[v] Einar Øverbye is professor in Political Science at the Faculty of Social Sciences at Oslo Metropolitan University, Oslomet.

[vi] Eirik Gundersen is a Senior Adviser at the Norwegian Ministry of Children and Equality, and has recently completed a PhD in philosophy at Centre for the Study of Professions, OsloMet.

[vii] Anders Molander is a professor at the Centre for the Study of Professions, OsloMet. His research interest include professional practice and discretionary decision-making.