Hjem
DIPA

Leverte masteroppgaver

På denne siden finner du en oversikt over masteroppgavene som har blitt skrevet av studenter med tilknytning til DIPA eller forgjengeren PGI (Politics, Governance and Innovation).

2019

2018

2018. Storm, Marie T. Adopsjon som barneverntiltak: En vignettstudie av forklaringer bak barnevernets skjønnsutøvelse. (Veileder: Marit Skivenes).

2018. Øvstetun, Vilde. Prinsippet om barnet sitt beste i fyrstelinjetenesta. Ei kvalitativ strukturanalyse av retningslinjer for ansvarsgrupper. (Veileder: Marit Skivenes).

2018. Felde, Andrea Kronstad. Relations between Knowledge and Politics in an Authoritarian Regime. The Academic Profession at Makerere University, Uganda.(Veileder: Tor Halvorsen).

2018. Myrtveit, Anja Benedicte. Academics’ Role and Relevance in National Development. The Case of Engineers at Makerere University in Uganda. (Veileder: Tor Halvorsen).

2016

Annette Pedersen (2016). Nok er nok - En kvalitativ dokumentanalyse av akuttvedtak i den norske barneverntjenesten.

Barbara Ruiken (2016). Power and Politics in Brazilian Jiu-Jitsu Teams.

Marie Nellevine Kalvehagen (2016). Varslere – landsforrædere eller helter? Et sammenlignende casestudie av fire profilerte amerikanske varsleres motiver for ekstern varsling. 

Anna Josefin Bang (2016). Forholdet mellom rett og demokrati -Hva er rettens rolle i flyktningpolitikken?

2014

Stine Årnes (2014). En kvantitativ studie om betydningen av rutiner og ytringsklima på varsling i norsk arbeidsliv