Hjem
DIPA

Pro Bono-gruppen

Pro Bono-gruppen arbeider frivillig med spørsmål knyttet til barns rettigheter.

Bilde med medlemmene i Pro bono-gruppen.
Medlemmene av Pro Bono-gruppen.
Foto/ill.:
Centre for Research on Discretion and Paternalism

Pro bono er et latinsk uttrykk for arbeid som gjøres uten betaling, som en tjeneste til det offentlige samfunnet. I Pro Bono-gruppen anser vi arbeid for barn og unge som en særlig viktig samfunnsoppgave.

Professor Marit Skivenes er leder av gruppen og ansvarlig for forskningen. Medlemmene i gruppen inkluderer ansatte Centre for Research on Discretion and Paternalism, studenter ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, samt andre frivillige som er interessert i barnevern og barns rettigheter.

Nåværende prosjekt
Pro bono gruppen har nylig påbegynt et komparativt prosjekt som ser på minoriteters syn på barnevernsthenester i media (våren 2019). Ved å se på barnevernssystemene i Norge og California (USA) utprøves forskjellige forskningsspørsmål: hva er minoritetsgruppers syn i media om utfordringer i deres forhold til barnevernssystemet? Hvordan svarer og forholder staten seg til slike utfordringer? Hvordan passer minoriteters syn på utfordringer og statens repons sammen? Hvordan kann dette løses bedre? Metodene inkluderer tekstanalyse av avisartikler fra fremtredende norske og amerikanske aviser.

Tidligere prosjekt
Pro Bono-gruppens siste gjennomførte prosjekt var en evaluering av "Mitt Liv" -programmet. "Mitt Liv" er et program utviklet av Forandringsfabrikken og Barnevernsproffene. Ambisjonen er å endre hvordan barnevernarbeidere jobber, slik at barnet står i sentrum for avgjørelser og praksis i barnevernet. Programmet er iverksatt i mange kommuner i Norge, og Pro Bono-gruppen undersøkte erfaringene med "Mitt liv".

Medlemmer (våren 2019)
Marit Skivenes (leder), Lisette Holm (koordinator), Barbara Ruiken (koordinator), Silje Amalie Eikeland Rose, Hege Beate Stein Helland, Madi Burroughs, Olive Dwan, Camilla Engebråten, Siri Hansen Pedersen og Amy McEwan-Strand.