Hjem
DIPA
Forskningsprosjekter tilknyttet DIPA-gruppen

Pågående prosjekter

Medlemmene av forskingsgruppen er involvert i en rekke prosjekter både i Norge og internasjonalt.

Pågående

Discretion and the Child’s Best Interest in Child Protection

DISCRETION er et stort komparativt forskningsprosjekt som sammenligner skjønnsutøvelse i barnevernssystemer i en rekke Europeiske land. Prosjektets mål er å forklare hvordan og hvorfor beslutninger basert på skjønn varierer i saker om statens inngrep i familien. Prosjektet er støttet av European Research Council, og ledes av professor Marit Skivenes. Les mer

The Acceptability of Child Protection Interventions: A Cross-Country Analysis

Dette forskningsprosjektet studerer de normative prinsippet om barnets beste og beskyttelse av familiens privatliv i befolkningene og domstolene i fire ulike samfunn (Norge, England, Finland og Tyskland). Særskilt undersøkes det om det er systematiske forskjeller i hvordan migrasjonsfamilier blir behandlet. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet, og ledes av professor Marit Skivenes. Les mer

The Basis for Legitimate and Justified State Intervention in Families: USA and Norway

Dette prosjektet tar sikte på å studere grunnlaget for legitim og begrunnet statlig intervensjon i familielivet, ved å undersøke borgernes meninger og holdninger til prinsippet om barnets beste og terskelen for barnevernsintervensjoner. Prosjektet er støttet av Peder Sather Grant Program, og ledes av professor Marit Skivenes og professor Jill Berrick. Les mer

Innovations to Scale? Formative Dialogue Research on Visjon2030 Projects.

For informasjon, kontakt Tor Halvorsen.

Tidligere

Adopsjon som et barneverntiltak          

Prosjektet studerer hvordan lovgivningen om adopsjon som tiltak i barnevernet blir implementert og praktisert i førstelinjetjenesten og i domstolene. Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og ledes av professor Marit Skivenes. Les mer

Legitimacy and fallibility in child welfare services         

Prosjektet undersøker førstelinjetjenestene i barnevernet i Norge, Finland, England og USA. Målet er å identifisere avgjørende faktorer og mekanismer i ulike velferdsordninger og barnevernsystemer som fremmer eller hindrer beslutningstagning av høy kvalitet for barn og familier. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet, og ledes av professor Marit Skivenes Les mer

Norsk barnevernsystem i et komparativt perspektiv    

I dette forskningsprosjektet gjennomføres en komparativ analyse av barnevernssystemene i Norge, England og USA, med fokus på kunnskap, beslutningstaking og etnisitet. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet, og ledes av professor Marit Skivenes. Les mer

Building and reflecting on interdisciplinary PhD studies for higher education transformation

Dette prosjektet er en del av det større NORHED-programmet, som har som mål å kapasiteten og ytelsen til akademiske institusjoner på den sørlige delen av kloden for å levere utdanning og forskning av høy kvalitet. Prosjektet er finansiert av Norad, og prosjektleder på UiB er Tor Halvorsen. Les mer

The future of the democratic development state?        

 For informasjon, kontakt Tor Halvorsen.

Transforming capitalism - transforming knowledge

For informasjon, kontakt Tor Halvorsen.