Hjem
DIPA

Nyhetsarkiv for DIPA

Marit Skivenes, Hege S. Helland og Øyvind Tefre er kritiske til flere elementer i forslaget til ny barnevernlov.
Olive Dwan har fordypet seg i barns rettigheter som utvekslingsstudent på instituttet gjennom Fulbright-programmet .
Marit Skivenes og Pro Bono-gruppen er nominert til Kunnskapskommunens forsknings- og innovasjonspris 2019 for sin forskning på barnevernstjenestene.
Marit Skivenes og UiB er del av et stort forskningsprosjekt om barnas rettigheter i Norge og Romania.
Opplevde migrantsituasjonen på nært hold i den spanske byen Melilla.
I samarbeid med Barnevernsproffene har studenter og ansatte jobbet frivillig for å undersøke barnefokus i norsk barnevern.
Marit Skivenes og Karl H. Søvig er redaktører for bok om implementeringen av Barnekonvensjonens artikkel om ikke-diskriminering.
Likevel brukes det sjelden som tiltak, påpeker forskerne bak den største studien av adopsjon som barnevernstiltak i Norge noensinne.
Postdoktor Jenny Krutzinna diskuterer statens plikt til å legge til rette for etisk medisinsk datadonasjon.
- Unik mulighet for studenter som er interessert i forskning på makt, velferdsstaten og beslutningsteori, sier Marit Skivenes.
Beslutningstakere er positive til hvordan barn og foreldre involveres i saker om omsorgsovertakelser, viser en tverrnasjonal studie av Berrick, Dickens, Pösö og Skivenes.
Professor Marit Skivenes er en av redaktørene av en ny bok som retter et kritisk blikk på situasjonen for barns rettigheter.
Se Marit Skivenes presentere forskning på seminar med barneminister Linda Helleland.
Marit Skivenes og Asgeir Falch-Eriksen har identifisert potensielt svake sider ved det norske barnevernsystemet.
Er ungdommer mer villig til å la barn få bestemme over egne penger enn befolkningen forøvrig? Marit Skivenes gjennomførte et eksperiment på elever fra videregående skole under Forskningsdagene.
Marit Skivenes slår et slag for barns rett til medvirkning i sitt bidrag til boken "Barnas barnevern".
- Enslige mindreårige asylsøkere medfører komplekse utfordringer, fordi barnets beste skal veies mot økonomiske og innvandringspolitiske hensyn.
Implementeringen av Barnekonvensjonen har fortsatt en lang vei å gå, hevder Marit Skivenes og Line Marie Sørsdal.

Sider