Hjem
Senter for dyphavsforskning
Forskningsresultater

Urovekkende funn etter gruvedrift deponi i Jøssingfjorden

Selv 30 år etter at fjorden sist ble brukt, tyder ferske undersøkelser på at det nesten ikke er liv på bunnen av Jøssingfjorden i Sokndal.

NRK gruvedrift deponi
Foto/ill.:
NRK

Hovedinnhold

NRK rapportage fra Rogaland:

Denne uken satte Havforskningsinstituttet og Universitet i Bergen i gang med undersøkelser av havbunnen i Jøssingfjorden, sør i Rogaland. Bakgrunnen er de årelange utslippene fra gruvedriften til selskapet Titania.

I flere tiår ble det dumpet gruveavfall fra Titania, med tillatelse fra norske myndigheter. Nå er det over 30 år siden selskapet sluttet å bruke deler av fjorden som deponi. Men da utslippene tok slutt, hadde fjorden blitt fylt opp fra 70 til 20 meters dyp.

– Det er mye fokus på dette med deponering i havet, og da må vi forstå prosessene. Vi må forstå miljøet, sier Ingunn Thorseth, geokjemiker ved UiB. Hun mener vi mangler viktig kunnskap på feltet. Hun var ut på tokt med Tina Kutti, fra Havforskningsinstituttet.

Les mer.