Hjem
Senter for dyphavsforskning
Nyheter

K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning leder en ny InterRidge arbeidsgruppe

Thibaut Barreyre ved K.G. Jebsen-senter for djuphavsforsking har blitt utnemnd til å lede en ny InterRidge arbeidsgruppe som skal fokusera på å integrera multidisiplinære observasjonar frå hydrotermale felt.

Hovedinnhold

InterRidge er ein internasjonal organisasjon som samlar ressursane frå sine medlemsland til å drive forskinga på midthavryggar framover på en kostnadseffektiv, kooperativ og effektiv måte. Organisasjonen er opptatt av å fremma alle aspekt av forsking på midthavsryggar (forsking, bruk og vern), og dette arbeidet blir bare oppnådd ved internasjonalt samarbeid. Nylig vart Thibaut Barreyre ved K.G. Jebsen-senter for dyphasforskning utnemnd til å lede ei ny InterRidge arbeidsgruppe. Denne arbeidsgruppa skal fokusera på å integrera multidisiplinære observasjonar frå hydrotermale felt (IMOVE), og vil bidra til djuphavsforskinga ved å styrke og koordinera integreringa av hydrotermale data samla inn ved hjelp av observatorier. Store multidisplinære datasett har blitt samla inn frå djup marine hydrotermale felt til en enorm kostnad til det internasjonale samfunn. Til dags dato har disse datasetta bare blitt analysert stykkevis. Systematisk innsats for å integrera data frå dei ulike datasett frå dei ulike disiplinane, for å samanføya desse produkta til kvantitative, kryssdisiplinære modellar relevant for hydrotermale prosessar langs det globale spreieryggsystemet (MOR), har potensialet til å produsera transformative forskingsresultat. Arbeidsgruppa vil danna eit internasjonalt rammeverk for denne innsatsen, og samtidig påverka tidligare finansiering bevilga (logistikk og forsking) av individuelle land og organisasjonar til å samla og studera slike data.