Hjem
Senter for dyphavsforskning
Nyhet

Ny doktorgrad om havbunnsoppsprekking og migrasjon av fluider

Fredag 31. mai disputerte Karin Landschulze for doktorgraden “Geophysical investigation of the Hugin Fracture, a soft-sediment seafloor fracture on the Utsira High, North Sea – Implications for subsurface fluid migration”.

Karin Landschulze med komité, veileder og leder for disputas
Fra venstre: Veileder Rolf Birger Pedersen (GEO/K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning), Komitémedlem Berit Oline Hjelstuen (GEO), Opponent Karin Andreassen (Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Tromsø), Dr. Karin Landschulze, Opponent Suzanne Hangx (High Pressure and Temperature Laboratory, Department of Earth Sciences, Universitetet i Utrecht, Nederland), Leder for disputas Steffen Leth Jørgensen (GEO).
Foto/ill.:
Anders Kulseng

Hovedinnhold

Den minst 3,5 kilometer lange Huginsprekken i Nordsjøen er den første geologiske strukturen av sitt slag som er oppdaget på en sanddekket havbunn. Sprekken er lokalisert omtrent 25 kilometer nordøst for Sleipnerfeltet og befinner seg dermed over de samme rundt 1000 meter dype sandsteinslagene som brukes som CO2-lager ved Sleipner. På tross av en lengde på flere kilometer er sprekken vanskelig å oppdage i 3D seismiske data og ble kun oppdaget ved hjelp av høytoppløsende ekkolodd på et undervannsfartøy (AUV) ved navn Hugin.

Gjennom sprekken lekker ferskvann fra en elvevifte som ligger 40 meter under dagens havbunn. Vannet er iblandet en liten andel gass fra større dyp som tyder på en forbindelse til olje- og gassførende lag, men det er ikke påvist en direkte forbindelse med formasjonen som brukes som CO2-lager ved Sleipner, og det er så langt ingen tegn til lekkasje derfra.

Modellering viser at sprekken kan ha oppstått i forbindelse med isavsmelting. Det betyr at sprekker av samme type kan ha oppstått under lignende forhold i forbindelse med tidligere istider, og at det kan finnes flere av dem på ulike dyp.

Oppdagelsen av Huginsprekken har økt vår forståelse av undergrunnstrukturer i områder som var dekket av is under siste istid, og gir viktige innspill til vurdering av risiko for lekkasjer fra framtidige CO2-lagre i disse områdene. 

Vi gratulerer med vel overstått disputas og fullført doktorgrad!