Hjem
Senter for dyphavsforskning
Nyhet

Ny doktorgrad om vulkansk aktivitet på Jan Mayen

Mandag 3. mai disputerte Eirik Gjerløw for doktorgraden "Holocene volcanic activity and hazards of Jan Mayen, North-Atlantic".

Eirik Gjerløw med komité, veileder og leder for disputas
Fra venstre: Veileder Rolf Birger Pedersen (GEO/K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning), Opponent Adelina Geyer Traver (Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera, Spania), Opponent Jennie Gilbert (Lancaster Environment Centre, Lancaster University, Storbritannia), Dr. Eirik Gjerløw, Komitémedlem Cédric Hamelin (GEO), Leder for disputas Bjarte Hannisdal (GEO).
Foto/ill.:
Anders Kulseng

Hovedinnhold

Den vulkanske aktiviteten på Island i 2010 og 2011 viste hvor sårbart samfunnet vårt kan være for eksplosive vulkanutbrudd og vulkansk aske. Mens islandske vulkaner er godt utforsket, er den vulkanske historien til den norske vulkanøya Jan Mayen, som ligger ca. 600 kilometer nord for Island, relativt ukjent. Gjerløw har i sin avhandling studert vulkanismen på Jan Mayen de siste 12 000 årene, med fokus på eksplosive vulkanutbrudd.

Gjennom studiet sitt av askeavsetninger på øya, avdekket Gjerløw et tykt askelag som stammer fra et utbrudd fra tuffkjeglen Eggøya på sørsiden av vulkanen Beerenberg i 1732. Utbruddet var av samme type som på den islandske øya Surtsey, hvor interaksjon mellom havvann og magma gjorde utbruddet eksplosivt, og det ble produserte rundt 0.4 kvadratkilometer med aske.

Gjerløw har studert vulkansk aske i sedimentkjerner fra havområdene rundt Jan Mayen. Det eneste synlige askelaget i kjernene viste seg å stamme fra et vulkanutbrudd på Island for ca. 12 100 år siden. Ved hjelp av sikting og mikroskopering fant han imidlertid usynlige lag av vulkansk aske fra utbrudd på Jan Mayen. To andre askelag lot seg korrelere mellom sedimentkjernene. Det ene stammer fra Eggøya-utbruddet i 1732 mens det andre stammer fra et hittil ukjent utbrudd for ca. 10 300 år siden.

Gjennom arbeidet sitt har Gjerløw vurdert hvordan fremtidige vulkanutbrudd vil kunne påvirke Jan Mayen. Ved å studere tidligere utbrudd og bruke disse som grunnlag for datasimuleringer, har han kartlagt risikoen for lavastrømmer, askenedfall og laharer (flomskred med vulkansk materiale). Han har dessuten kartlagt hvor på øya det er størst  sannsynlighet for vulkanutbrudd i fremtiden.

Vi gratulerer med vel overstått disputas og fullført doktorgrad!