Hjem
Senter for dyphavsforskning
Nyhet

K.G. Jebsen-stipendiater på konferanse om kartlegging av havbunnen

I begynnelsen av mars gikk den årlige konferansen "Seabed Mapping and Survey" av stabelen på Geilo. Begivenheten er et internasjonalt forum og omfatter teknologisk utvikling, undersøkelse av havoverflate og havbunn, samt utforskning i forbindelse med gruvedrift og fornybar teknologi.

Solveig Lie Onstad
Stipendiat Solveig Lie Onstad i aksjon på konferansen "Seabed Mapping and Survey".
Foto/ill.:
Håvard Stubseid.

Hovedinnhold

I år deltok tre stipendiater fra K.G Jebsen-senter for dyphavsforskning på konferansen for å fremme senterets og UiBs rolle innen forskning på dyphavet. Først ut var Lars-Kristian Trellevik, med mange års erfaring fra subsea-industrien. Lars-Kristian holdt et spennende foredrag med tittelen "Unlocking The Abyss – Resources in the Deep Sea". Han presenterte ulike potensielle resurser i dyphavet – og hvilke utfordringer som er forbundet med disse. Lars-Kristian fokuserte presentasjonen rundt behovet for mer forskning på dyphavet for å analytisk kunne vurdere det faktiske økonomiske potensialet i ressursene man har funnet eller regner med å finne. Videre presenterte han skissen for modellen han bruker i sitt PhD-prosjekt for å forstå forholdet mellom teknologi, innovasjon, rammevilkår, ressurstilgang og eventuelt utbytte av dyphavsressursene.

Solveig Lie Onstad fulgte opp med foredraget "Research experience with hull-mounted and AUV platforms in deep-water exploration" hvor hun la frem K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning sine erfaringer innen kartlegging av havbunnen og vannkolonnen. ROV, AUV, skipsfartøy og ikke minst deres ulike sensoerer er viktige verktøy for å utføre omfattende datainnsamling.

Sist ut var Håvard Hallås Stubseid med nok et foredrag; "Mapping the deep sea: A key to understand geological and mineral-forming processes". Håvard tok for seg kartleggingen av våre dyphavsområder og forklarte hvordan forskningen i dag benytter seg av metoder og teknologi som i utgangspunktet er utviklet for industrien. Foredraget fikk fram viktigheten av høyoppløselige kart for å forstå vulkanske prosesser i dyphavet og hvordan disse påvirker hydrotermale systemer og dannelsen av mineralressurser.