Hjem
Senter for dyphavsforskning
phd prosjekt

Hydrogenetic Fe-Mn crusts in the Norwegian-Greenland Sea

PhD-prosjekt: Stian Rolfsen Gilje

Hovedinnhold

Prosjekttittel

Hydrogenetic Fe-Mn crusts in the Norwegian-Greenland Sea

Veiledere

Rolf Birger Pedersen, Jo Brendyren

Finansiering

Oljedirektoratet, K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning

Prosjektbeskrivelse

Jeg tar en doktorgrad på jern-mangan-skorper i Norske-Grønlands havet. Jern-mangan-skorper er avsetninger som utfelles direkte fra havvann, med vekstrater på 1 mm - 15 mm per million år. Det er økende økonomisk interesse for jern-mangan skorper, og mitt prosjekt vil bidra med å kvantifisere ressursene i dyphavet. Skorpene representerer i stor grad et lukket system og jeg vil derfor bruke dem for å beskrive historien til vannmassene hvor de ble dannet. Videre kan skorper generelt brukes til å forklare hvordan, og i hvor stor grad, enkelte grunnstoffer transporteres til dyphavet.