Hjem
Senter for dyphavsforskning
phd prosjekt

Morphology and geochemistry of axial volcanic ridges in the Norwegian-Greenland Sea

PhD-prosjekt: Håvard Hallås Stubseid

Hovedinnhold

Prosjekttittel

Morfologi og geokjemi av aksiale vulkanske rygger i Norske-Grønlandshavet

Veiledere

Rolf Birger Pedersen, Haflidi Haflidason

Prosjektbeskrivelse

Den ultrasakte Arktiske sprederyggen representerer en av de mest saktespredende midthavsryggene i verden. I dette prosjektet vil vi kombinere batymetri, geokjemiske og geokronologiske resultater for å forstå hvordan tektoniske og magmatiske prosesser kontrollerer den vulkanske aktiviteten på havbunnen. Prosjektet vil fokusere på oppbygningen av havbunnsskorpen og dannelsen av basaltisk smelte ved aksiale vulkanske rygger (AVRs). Høyoppløselig batymetrisk karlegging ved hjelp av en autonom undervannsfarkost i sammenheng med in-situ prøvetaking med ROV vil bli brukt for å skaffe det nødvendige prøvematerialet. Resultatene av dette prosjektet vil gi oss innsikt hvor store vulkanske utbrudd vi kan forvente i Norske-Grønlandshavet, og hvor ofte disse vil forekomme.