Hjem
Senter for dyphavsforskning
info

Om senteret

Jebsen-senteret om bord på G.O. Sars
Forskerer og studenter fra senter for dyphavsforskning om bord på forskningsskipet G.O. Sars.
Foto/ill.:
CGB.

Hovedinnhold

Senter for dyphavsforskning er tilknyttet Institutt for Geovitenskap og har sterke bånd til Institutt for Biovitenskap ved Universitetet i Bergen.  Senteret har på nuværende tidspunkt tilknyttet 18 vitenskapelig ansatte i forsker-, førsteamanuensis og professorstillinger, 8 tekniske og administrative ansatte og 25 PhD-studenter og postdoktorer samt et varienrende antal master studenter. Senteret ledes av professor Rolf Birger Pedersen.

Forskningen vår er organisert i fem tematiske grupper. Les mer om temaene for hver forskningsgruppe her. Senter for dyphavsforskning viderefører mye av forskningen fra det tidligere Senter for fremragende forskning i GeoBiologi og det efterfølgende K G Jebsen senter for dyphavsforskning.

Våre vitenskapelige ansatte har bakgrunn innen geofysikk, petrologi, geokjemi, geobiologi, paleontologi, mikrobiologi, bioinformatikk, marinbiologi og økologi.