Hjem
Senter for dyphavsforskning
info

Prosjekter

Forskere ved Senter for dyphavsforskning har tatt initiativ til flere prosjekter som nylig har blitt tildelt midler. I tillegg er senteret involvert i en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter. Oversikten under viser nåværende prosjekter ved senteret.

Hovedinnhold

Prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd

 

Hydrothermal Production of Organic molecules: carbon transformation and Decomposition in ocean crust fluids - HyPOD (2019-2023) - Eoghan P. Reeves

Environmental Impact of Microbial Interaction with Deep Oceanic Crust - EnterDeep (2019-2023) - Steffen Leth Jørgensen og Ingunn H. Thorseth

Hot vents in an ice-covered ocean: the role of the Arctic as a connectivity pathway between ocean basins - HACON (2019-2022) - Hans Tore Rapp, Ida Helene Steen, Håkon Dahle og Eoghan P. Reeves 

Deep SeaQuence -  (2021-2024) - Runar Stokke, Ida Helene Steen, Håkon Dahle, Eoghan P. Reeves

EMAN7 - (2021-2024) - Thibaut Barreyre  

Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory Mohn - EMSO-Mohn (2020 - 2025) - Thibaut Barreyre

Lofoten - Vesterålen Cabled Ocean Observatory - LoVe (2020 - 2025) - Thibaut Barreyre

 

Prosjekter finansiert av Trond Mohn Stiftelse

 

Starting-Grant-programmet til Trond Mohn Stiftelse har som mål å rekruttere fremragende, unge forskere til Bergen. Stipendet gir forskerne mulighet til å etablere sin egen forskningsgruppe av høy internasjonal kvalitet. 

To forskere ved Senter for dyphavsforskning har tidligere blitt tildelt dette prestisjefyltet stipendet og er nu en del av de fast ansatte ved Senteret. 

Unveiling the Deep Biosphere (2016-2022) - Steffen Leth Jørgensen

Prosjektet dreier seg om den mikrobielle biosfæren som er skjult under havbunnen. Mikroorganismene som lever her kontrollerer i stor grad utvekslingen av kjemiske stoffer mellom jordoverflaten og undergrunnen. Aktiviteten deres påvirker den geokjemiske sammensetningen til havet og atmosfæren og har dermed en inderekte innvirkning på klimavariasjoner. De fleste mikroorganismene i den dype biosfæren er  uidentifiserte og ukarakteriserte. Hvordan kan vi adressere mangelen på kunnskap om det mikrobielle systemet under havbunnen og øke vår forståelse av de fundamentale prossessene i dette enorme habitatet? Les mer om prosjektet her

Earth System Interactions and Information Transfer (2013-2017) - Bjarte Hannisdal

Prosjektet har som mål å oppnå ny innsikt i koblingen mellom komponenter i jordsystemet (litosfære-hydrosfære-geosfære-biosfære) over lange tidsskalaer. Slike koblinger er essensielle for å forstå globale miljøprognoser innen for eksempel klima, havforsuring, havnivåstigning, tap av biodiversitet og masseutryddelser. Hannisdals forskningsgruppe arbeider med å utarbeide og teste datadrevne teknikker for kvantifisering av komplekse interaksjoner direkte fra observasjoner og anvender disse metodene på geologiske dataserier som strekker seg over tusener til flere hundre millioner år. Etter 2017 er BFS-prosjektets forskning videreført på K.G. Jebsen-senteret og Institutt for geovitenskap. Les mer om prosjektet her.

 

Prosjekter finansiert av andre instusjoner

Vent & Seep (2020-2023) - Mari Heggernes Eilertsen - finansert av Artsdatabanken

GoNorth - Rolf Birger Pedersen - finansert av Norske ministerier

ESCANABA2020 (2020-2023) - Eoghan P Reeves - finansert av NOAA/OE

NSF#1756339 (2019-2023) - Eoghan P Reeves - finansert av US NSF

NSF#1801036 (2022-2026) - Eoghan P Reeves - finansert av US NSF

EruptionEPR (2020-2023) - Thnibaut Barreyre - finansert av US NSF

ExplorerRidge (2021-2024) - finansert av Schmidt Ocean Institute (SOI)